Ook professionele afnemers doen er goed aan regelmatig hun energietarieven te checken en hun contracten op te volgen. Gemiddeld realiseren wij een besparing tussen 10 en 25% door uw tarieven te onderhandelen! 

Elk bedrijf heeft een andere energie-identiteit. Naargelang de verwachtingen van uw onderneming en uw huidige situatie passen wij onze methodes aan. Zo hebben we oplossingen voor professionele afnemers en ondernemingen gaande van de zelfstandige met een thuiskantoor (SOHO) tot een KMO, een industriële B2B-klant met productiefaciliteiten of een syndicus die vele gebouwen beheert.

Het doel is altijd hetzelfde, maar de middelen verschillen naargelang uw profiel:

 • U hebt geen ondernemingsnummer: u kan terecht bij de tariefkaartproducten voor particulieren op onze vergelijker. Alles online en volautomatisch te vergelijken. Om te starten, ga naar onze energievergelijker
 • U hebt een ondernemingsnummer en betaalt voorschotfacturen: u kan eveneens terecht op onze energievergelijker, zij het voor professionele afnemers. Pas het verbruik aan en schakel de professionele tarieven in. Het voordeel? Alles online en vol-automatisch. Om te starten, klik hier 
  • voorschotfacturen betekent dat u een jaargelezen meter hebt. Die kunnen altijd gebruik maken van tariefkaartproducten (de tarieven uit de vergelijker), meestal ongeacht hun verbruik. De regels voor het boetevrij overstappen zijn WEL afhankelijk van het verbruik, zie hieronder.
 • U hebt een ondernemingsnummer en betaalt geen voorschotfacturen: in functie van uw verbruik, installatie en contractuele situatie bieden we u maatwerk aan. Stuur ons een mailtje en wij contacteren u zo spoedig mogelijk. Indien mogelijk, graag een recente factuur in bijlage toevoegen. Dat maakt het voor ons en dus ook voor u onmiddellijk concreet.

Loop je risico op verbrekingsvergoedingen bij professionele energiecontracten?

Ja, tenzij je valt onder de KMO-definitie volgens de energiewetgeving.

Wanneer mag je, net als particulieren, van energieleverancier veranderen ongeacht je lopende contract? 3 voorwaarden waaraan allemaal voldaan moet zijn:

 • je hebt een jaargelezen meter. Met andere woorden, 1 keer per jaar komt de netbeheerder langs. Je betaalt doorheen het jaar voorschotfacturen en ontvangt 1 keer per jaar een afrekening
 • je verbruikt minder dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Dit komt grossomodo neer op 9 à 12.000 EUR per jaar ex BTW
 • je verbruikt minder dan 100.000 kWh aardgas per jaar. Dit komt grossomodo neer op 2 à 4.000 EUR per jaar ex BTW

Bij die regels zijn een aantal bedenkingen te maken:

 • verbruik kan wisselen doorheen de jaren. De meeste leveranciers doen er niet echt moeilijk over, maar sommigen hanteren de regel rigoureus als het hen goed uitkomt. Als je op het randje zit zou ik er geen risico mee nemen
 • als je gas en elektriciteit bij een andere leverancier legt kunnen ze nooit van elkaar weten of de andere voorwaarde voldaan is. Bij een twijfelgeval kan dat in jouw voordeel spelen.

Hoe verbrekingsvergoedingen vermijden voor professionele afnemers?

Als je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet ben je contractueel gebonden aan de energieleveranciers. De meesten hanteren een opzegtermijn van 2 of 3 maanden. Doorgaans staat dit beschreven in de Algemene Voorwaarden.

Hoeveel bedragen verbrekingsvergoedingen?

Meestal de gemiddelde kost van 3 maand verbruik, of een kwart van een jaarfactuur. Dat is een groot bedrag en haalt vaak de business case voor een verbreking onderuit.

(stilzwijgende) verlenging in professionele energiecontracten

In de meeste energiecontracten, zowel particuliere als professionele, zit een clausule van (stilzwijgende) verlenging ingebouwd. Ook deze staat doorgaans beschreven in de Algemene Voorwaarden.

Concreet houdt het in dat de leverancier het recht heeft om je nieuwe tarieven voor te stellen. Doorgaans moet hij dat 2 à 3 maand voordat je contract afloopt communiceren. Jij krijgt dan typisch 2 weken à 1 maand de tijd om de nieuwe tarieven te weigeren en je contract op te zeggen. Doe je dat niet, dan worden de nieuwe tarieven beschouwd als aanvaard en wordt je contract verlengd voor dezelfde duurtijd.

Als de leverancier geen nieuwe tarieven aanbiedt wordt je contract nog steeds verlengd, maar aan de oude tarieven. Doorgaans gebeurt dit wanneer de energiemarkten goedkoper zijn geworden dan toen je het oorspronkelijke contract tekende. Dat is dus zelden of nooit in jouw voordeel. In dat geval spreken we van een stilzwijgende verlenging.

Een verlengd contract, al dan niet stilzwijgend, is net zo sluitend als een normaal contract en bindt je in dezelfde mate aan opzegtermijnen en verbrekingsvergoedingen.

Hoe regel je de overstap van energieleverancier als professionele afnemer?

Jouw verantwoordelijkheid is het tijdig opzeggen van je oude contract (volgens de clausules zoals gestipuleerd in jouw leveringscontract) en het tijdig ondertekenen van een nieuw contract: minstens 1 maand voor je huidige contract effectief afloopt. Waarom? Omdat de netbeheerder een maand tijd nodig heeft om de overstap te verwezenlijken.

Het is inderdaad de netbeheerder die verantwoordelijk is voor de overstap zelf. Wanneer jij het contract opzegt bij je huidige leverancier brengt die de netbeheerder op de hoogte dat de belevering door hem zal stoppen op datum X (einde van jouw leveringscontract). Zolang de netbeheerder een maand voor datum X bericht krijgt van een nieuwe leverancier dat hij de levering over zal nemen vanaf datum X+1 is alles in orde. Gebeurt dat te laat, kan je doorgaans in samenspraak met de oude leverancier afspreken dat je datum X met bijvoorbeeld een maand achteruit schuift.

Kan je voor je levering terugvallen op de netbeheerder?

Neen, althans niet als professionele klant. Particulieren kunnen wel (tijdelijk) beleverd worden door de netbeheerder als zij kortstondig geen energieleverancier hebben, maar voor professionele klanten geldt dat recht niet. Zorg dus dat je altijd ergens een energiecontract hebt lopen. Desnoods eentje van onbepaalde tijd met een variabel tarief als je je ergens tijd moet kopen.

 

Samenvattend:

 • professionele klanten met jaargelezen meters (te herkennen aan voorschotfacturen) kunnen terecht op de online vergelijker
 • verbruik je minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit en 100.000 kWh aan gas kan je zelfs overstappen zonder verbrekingsvergoedingen, ongeacht de looptijd van je huidige energiecontract. Wie meer verbruikt moet wel zijn opzegtermijn en looptijd respecteren op straffe van 3 maand gemiddeld verbruik als verbrekingsvergoeding
 • grotere verbruikers met niet-jaargelezen meters kunnen bij ons terecht voor onderhandelingen op maat via ons contactformulier.

 

Wij danken u voor het vertrouwen.

met vriendelijke groeten,

Dimitri O