De energieprijzen pieken waardoor steeds meer gezinnen het moeilijk hebben om de energiefactuur te betalen. Groen minister Van der Straeten wil ook volgend jaar een grote groep consumenten laten genieten van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. 

Sociala tarief verlengd? 

December vorig jaar besliste de federale regering om een grotere groep mensen in aanmerking te laten komen voor het sociaal energietarief. Door de coronacrisis hadden heel wat meer mensen het immers moeilijk om hun energiefactuur te betalen. Iedereen die recht heeft op een ‘verhoogde tegemoetkoming’ in de gezondheidszorg komt nu in aanmerking voor het sociaal energietarief. Meer dan twee miljoen Belgen komen nu in aanmerking. De maatregel werkt en is erg efficiënt om de energiearmoede aan te pakken, volgens minister Van der Straeten. 

De coronamaatregel loopt in principe eind dit jaar af, maar door de torenhoge prijzen die er momenteel heersen, zouden heel wat mensen opnieuw in de problemen komen. Minister Van der Straeten bekijkt dan ook of het uitgebreide sociaal tarief verlengd kan worden. Dit blijft echter een regeringsbeslissing. In het najaar wordt bekeken of een verlenging mogelijk en wenselijk is. Vast staat dat de uitbreiding aardig wat geld kost. Alleen al voor dit jaar is er een budget van 176 miljoen uitgetrokken. Een forse som in tijden dat de begroting in zwaar weer zit. 

Vereenvoudigde factuur maakt vergelijken makkelijker

Van der Straeten en collega De Bleeker wijzen er ook op dat het met de vereenvoudigde factuur die werd ingevoerd, een stuk makkelijker is geworden om energietarieven te vergelijken. Het veranderen van energieleverancier kan de energiefactuur al stevig drukken. Bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten hopen ze alvast dat er een verlenging komt. De maatregel houdt heel wat mensen weg bij het OCMW. Van der Straeten beloofde alvast dat dit najaar ook een wetsontwerp voor de invoering van een energienorm voor bedrijven en consumenten komt. Dit moet voorkomen dat de energiefactuur in België sneller stijgt dan in de buurlanden.