Eindelijk is het zo ver: het energiefactuur wordt er eenvoudiger op. Hoewel we met zijn allen waarschijnlijk nu meer bezig zijn met het zoeken naar de goedkoopste energieleveranciers 2022, wordt vanaf 1 januari 2022, de energierekening makkelijker te ontcijferen. 

 

De vereenvoudiging van het energiefactuur moet ons toelaten het energieverbruik makkelijker te controleren en energieleveranciers makkelijker te vergelijken. Een klusje dat je natuurlijk altijd aan Tariefchecker kunt overlaten. Hoewel er stappen in de goede richting zijn gezet, is het werk nog niet af. 

 

Wat wijzigt er concreet aan je energiefactuur? 

 

De afrekeningsfactuur (het factuur dat je ontvangt na de jaarlijkse meteropname) of de slotfactuur (na een wissel van energieleverancier of verhuis) bevat vanaf nu nog maximaal 2 pagina’s. Alle belangrijke info staat in vijf verschillende rubrieken en veel meer heeft het factuur niet meer om het lijf. Dit moet de factuur voor iedereen lees- en begrijpbaar maken. 

 

Als belangrijke punten onthouden we dat: 

 

  • De precieze benaming van jouw lopende product duidelijk vermeld moet worden. 
  • Er moet ook duidelijk te lezen zijn of het om een variabele, vaste of dynamische prijs gaat. 

 

Dit mag dan logisch lijken, toch blijkt uit een bevraging van de energieregulator CREG, dat zowat 50% van de consumenten vandaag de dag geen idee heeft of ze een vast of variabel energietarief hebben. Dit is nochtans cruciale info om op een vlotte manier energietarieven te kunnen vergelijken. In principe kun je deze zaken sowieso terugvinden op de tariefkaart van je contract. Al blijkt 70% van de consumenten niet te weten wat dit is of waar je deze kunt vinden. 

 

De vereenvoudigde energiefactuur is alvast een mooie stap in de goede richting, maar het werk zit er nog niet op. De talrijke heffingen en taksen zijn nog voor veel mensen en organisaties een doorn in het oog, zeker met de huidige prijzen. Er wordt dan ook gepleit deze kosten uit de energiefactuur te halen en op een andere manier te financieren. Ongetwijfeld hoor je hier nog over in de (nabije) toekomst. 

 

De goedkoopste energieleveranciers 2022? Die vind je alvast eenvoudig via Tariefchecker.