Dure energieprijzen

Energie is duur, dat hoeven we je vast niet te vertellen. Uit een analyse van de Koning Boudewijnstichting en het Platform tegen Energiearmoede blijkt dat 1 op de 5 gezinnen de energiefactuur amper of niet kan betalen. Dit komt vooral voor bij huurders van sociale woningen. De oplossing? Het laten renoveren en beter isoleren van deze woningen. 

Uit de meest recente cijfers van de Barometer Energiearmoede (2019) blijkt dat 1 op de 5 gezinnen in energiearmoede leeft. In Wallonië en Brussel komt dit nog meer voor dan in Vlaanderen. 

Vooral huurders krijgen energie moeilijk betaald

Het zijn vooral huurders die in energiearmoede leven en dan vooral de huurders van sociale woningen. 41% van de bewoners van sociale woningen worstelt met energiearmoede. Bij huurders op de private markt ligt dat percentage rond de 31,6%. Vaak gaat het om alleenstaanden, eenoudergezinnen en vrouwen. Corona heeft deze mensen nog meer in de problemen gebracht. 

Het lage besteedbare inkomen ligt vaak aan de basis, maar ook de kwaliteit van de sociale woning laat vaak te wensen over. De energie-efficiëntie van deze woningen moet dringend verhoogd worden. De drie gewesten van ons land trekken hier de komende jaren alvast miljarden voor uit. Ook in de relanceplannen die na de coronacrisis in werking treden, werd er rekening gehouden met deze problematiek. 

Meerdere maatregelen nodig 

Volgens het Platform tegen Energiearmoede is dit alvast niet voldoende en moeten de sociale huurders betrokken worden bij deze renovatieplannen. Hun huidige energieverbruik moet in kaart gebracht worden. Hierdoor zullen ze beter begrijpen waarom de renovatie van hun woning belangrijk is. De huurprijs zal dan wel wat stijgen, maar de energiefactuur daalt dankzij de renovatie. Een andere aanbeveling is het begeleiden van huurders bij het gebruik van nieuwe apparatuur. Op die manier kunnen ze het optimale rendement eruit halen. 

Om nog even terug te komen op de cijfers. In 2019 leefden ongeveer 15% van de gezinnen in gemeten energiearmoede. Per maand geven deze huishoudens zo’n 55,4 euro meer uit aan energie dan hun besteedbaar inkomen toeliet. Een lichte stijging ten opzichte van de periode tussen 2014 en 2018. Er is wel een lichte daling in het aantal huishoudens dat in subjectieve energiearmoede leeft. Dit is wanneer de vrees bij iemand bestaat, dat hij zich door financiële problemen niet (genoeg) zal kunnen verwarmen. De verborgen energiearmoede blijft dan weer status quo. Deze gezinnen heel wat minder uit aan energie, wat meestal gebeurt om kosten uit te sparen.