Eigenaars van zonnepanelen twijfelen soms om te veranderen van energieleverancier. Terecht, want de extra meteropname kan gevolgen hebben. Toch kunnen ook zij grote besparingen realiseren. Daarom lijsten we hieronder op waarmee je best rekening houdt bij de vergelijking van energieleveranciers als eigenaar van een PV installatie.

Wanneer overstappen?

Het is uitermate belangrijk je overstap goed te timen. Twee zaken spelen mee:

 1. bij een overstap hoort een meteropname bij de start van je nieuwe leveringscontract
 2. als je bij de meteropname een negatief verbruik (*) hebt, ben je die energie kwijt

(*) als je een terugdraaiende teller hebt kan je verbruik negatief worden. Heb je een digitale of een slimme meter, dan speelt dat geen rol.

Negatief verbruik dankzij zonnepanelen ben je kwijt

Elke meteropname beschouwt de netbeheerder als een reset van je teller. Je nieuwe verbruik is namelijk het verschil tussen de nieuwe meting en de vorige meting.

In het geval van een terugdraaiende teller kan je een negatief verbruik hebben wanneer de zonnepanelen meer opgewekt hebben dan je verbruikt hebt. In dat geval zal de netbeheerder het als nul verbruik beschouwen, maar bij de volgende meting zal hij beginnen tellen sinds de laatste meting. Dus, je hoeveelheid negatief verbruik ben je kwijt.

Verbruik en opwekking met zonnepanelen doorheen het jaar

Stel dat je een enkelvoudige teller hebt en 4000kWh/jaar verbruikt. Je beslist een PV installatie te plaatsen en dimensioneert om exact evenveel op te wekken dan je verbruikt.

In België rekenen we gemiddeld 800 vollasturen voor een zonneinstallatie dus je plaatst 5kW zodat je 5kW x 800 uur/jaar = 4000 kWh zonnenergie opwekt. Resultaat: na verloop van een jaar is je nettoverbruik gelijk aan nul.

Maar, je verbruik en je zonneproductie zijn niet identiek op elke dag van het jaar. Typisch zien we in de zomer meer energieopwekking dan in de winter, en minder verbruik. Het kan dus goed zijn dat in de winter je meter een positief verbruik aangeeft en in de zomer een negatief.

Gelukkig komt de netbeheerder maar 1 keer per jaar kijken en doet de netbeheerder dat ongeveer in dezelfde periode van het jaar. Daarom ziet die in principe elk jaar opnieuw verbruik = 0, maar…

Extra meteropname zorgt voor hogere verbruikskosten

Wanneer je van energieleverancier verandert wordt een afrekening opgesteld en dus moeten er meterstanden gekend zijn. De netbeheerder kijkt dan naar het verschil met de vorige meting en dan heb je 2 scenario’s:

 1. het zomerseizoen moet nog beginnen en dan heb je waarschijnlijk meer verbruikt dan je opgewekt hebt sinds de laatste meteropname. Je zal dan op je afrekening verbruik aangerekend krijgen, hoogstwaarschijnlijk aan een hoog tarief want waarom zou je anders van leverancier veranderen?
 2. het winterseizoen staat voor de deur dus je hebt meer opgewekt dan verbruikt. De hoeveelheid energie die onder je vorige meetpunt zat gaat dan verloren.

In beide gevallen betaal je dus verbruik extra en verlies je opwekking door de extra meteropname.

Elke situatie is verschillend dus maak de volgende check voor jezelf:

 1. wanneer was de laatste meteropname
 2. hoe staat mijn huidige teller ten opzichte van de laatste meter?
  1. als die ongeveer gelijk staat ga je weinig impact hebben. Je kan dan met een gerust hart overstappen
  2. is het verschil groot (zowel in positieve als in negatieve zin) dan moet je afwegen wat de grootste schade is:
   1. blijven verschillende maanden blijven zitten op de oude (dure) tarieven of…
   2. nu even verlies pakken en zo snel mogelijk op lage tarieven overschakelen

De impact zal sowieso het grootste zijn als je verbruik en opwekking aan elkaar gelijk zijn. Hoe kleiner je opwekking ten opzichte van je verbruik, hoe kleiner de impact zal zijn.

Wanneer moet ik dan overschakelen?

30 à 60 dagen voor je jaarlijkse meteropname.

Waarom? Omdat je

 1. probeert de opname en de switch samen te laten vallen
 2. er een opzegtermijn van 30 dagen geldt en de meeste leveranciers je nieuwe contract laten ingaan op de eerstvolgende eerste dag van de maand.

Voorbeeld: vandaag zijn we 16 mei en ik teken vandaag een nieuw leveringscontract. Mijn opzegtermijn duurt dan tot 15 juni en de eerstvolgende eerste van de maand is 1 juli. Dan zal mijn nieuwe leveringscontract ingaan en word ik verwacht mijn meterstanden door te geven. Als ik goed gemikt heb, valt dat perfect samen met mijn jaarlijkse meteropname.

 

Wanneer komt de netbeheerder langs?

Dat is voor iedereen verschillend. Netbeheerder kiezen namelijk een buurt die ze in een keer afwerken, en zo gaan ze het ganse gebied af.

Het kan dus goed zijn dat ze bij jou de eerste twee weken van september langskomen, en aan de andere kant van de gemeente 2 maand later. Wel is het zo dat doorgaans de periode van het jaar gelijk is want de netbeheerders volgen een schema om alle adressen af te gaan.

Ze zullen trouwens typisch maar 1 jaar op 2 langskomen, en je het andere jaar vragen zelf de meterstanden door te geven. Doe je dat niet, dan worden ze geschat.

 

Welk type tarief moet ik kiezen?

In principe gelden dezelfde adviezen als voor verbruikers zonder zonnepanelen:

 • kiezen tussen vast en variabel is in de eerste plaats een persoonlijke keuze, maar als de verschillen groter dan 20% zijn zou ik persoonlijk altijd voor het goedkoopste gaan
 • welkomstkortingen kunnen een enorme impact hebben op het resultaat – vergelijk dus mét kortingen
 • als je openstaat voor ‘online’ dienstverlening (betaling per domiciliëring, facturen per email), duidt dat dan aan in de vergelijker zodat ook die kortingen meegenomen worden

Daarnaast moet je als eigenaar van een zonne-installatie ook letten op:

 • lage vaste vergoedingen kiezen, dus vergelijk niet enkel de energiekost
 • reken niet op ‘negatieve kosten’ als de kortingen groter zouden zijn dan de verbruikskost.

 

Speciale tarieven voor eigenaars van zonnepanelen

Een aantal leveranciers hebben speciale tarieven voor zonnepaneeleigenaars zoals Eneco Zonnedak, Lampiris Solar en Luminus Comfyshine. In de praktijk zijn dit tarieven die vaak gepaard gaan met hoge vaste vergoedingen. Interessant voor de leverancier, minder interessant voor jou (zie hierboven).

Mogelijks voorzien ze extra diensten zoals het onderhoud van de panelen, maar dan is het aan jou om uit te maken of de meerkost ten opzichte van het goedkoopste tarief die meerkost verantwoordt.

 

Prosumenten tarief en energieleveranciers

Tot slot: loop je het risico meer prosumententarief te betalen door van leverancier te veranderen? Neen.

Die kosten worden namelijk door de netbeheerder op jaarbasis vastgelegd, en zijn onafhankelijk van je verbruik. Veranderen van leverancier heeft dus geen enkele invloed op je prosumententaks.

Dus, waarmee rekening houden wanneer je van energieleverancier verandert met zonnepanelen op je dak?

 1. check hoe je meterstand is sinds de laatste meteropname
 2. wacht met je nieuwe contract 1 à 2 maanden voor je jaarlijkse meteropname tenzij:
  1. je verbruik momenteel ongeveer gelijk is aan nul
  2. je huidige tarieven meer kosten dan het verlies dat je zou lopen door opgewekt verbruik te verliezen
 3. kies voor een lage vaste vergoeding en profiteer van hoge kortingen. Meestal mijdt je best speciale PV-tarieven

Helemaal duidelijk en is de timing goed? Perfect, start dan nu je vergelijking.

 

PS: Energie vergelijken bij Tariefchecker of Energie Vergelijken Vreg V-Test? De verschillen lees je in het artikel “Mijn energie vergelijken op de Vreg