Besparen op energiefactuur met de goedkoopste energieleverancier

Nettarieven nemen een grote hap uit je energiefactuur

 

De energieprijs is vandaag een hot topic. Met je energiefactuur betaal je naast de energiekosten ook nog nettarieven, heffingen en BTW. Een stijging van je factuur is dan ook niet altijd te wijten aan een prijsverhoging van je energieleverancier. Er zijn andere elementen die ervoor zorgen dat gas en elektriciteit elk jaar duurder worden. Denk maar aan de zogenaamde Turteltaks die in maart van vorig jaar werd  ingevoerd of het prosumententarief dat sinds 1 juli 2015 wordt aangerekend aan consumenten die zelf energie opwekken aan de hand van zonnepanelen, WKK-installaties, windmolens, etc.

 

Wat betaal je met je energiefactuur?

 

Volgens cijfers van VREG bestaat de elektriciteitsfactuur van een gemiddeld gezin voor 39 % uit energiekosten, voor 34 % uit distributienettarieven en voor 7 % uit transportnettarieven. Heffingen en de BTW zijn samen goed voor 20%.

 

verdeling kosten factuur elektriciteit

 

De gasfactuur van een gemiddeld gezin bestaat voor 55% uit energiekosten, voor 22% uit distributienettarieven en voor 3% uit transportnettarieven. BTW (17%) en andere heffingen (3%) vervolledigen de gemiddelde gasfactuur.

 

verdeling kosten energiefactuur aardgas 2017

 

 

 

Wat zijn de nettarieven?

 

Naast de naakte energiekosten maken ook de nettarieven een groot deel uit van je energiefactuur. De nettarieven bestaat enerzijds uit distributienettarieven en anderzijds uit transportnettarieven.

 

Distributienettarieven vergoeden:

 

  • de kosten voor het vervoer van elektriciteit en aardgas tot bij je thuis
  • het onderhoud en de vernieuwing van kabels en leidingen

 

De distributienettarieven nemen een hap van 34% uit je elektriciteitsbudget en 22% uit je gasbudget.

 

Transportnettarieven vergoeden:

 

  • het vervoer van elektriciteit over het hoogspanningsnet van Elia
  • het transport van aardgas over het hogedruknetwerk van FLuxys

 

Het totale aandeel van de transportnettarieven in je totale energiefactuur zijn eerder klein: 7% voor elektriciteit en 3% voor gas.

 

Goedkope en dure netbeheerders?

 

Het bedrag van de distributienettarieven varieert van netbeheerder tot netbeheerder. Zo zijn GASELWEST (West-Vlaanderen) en SIBELGAS (Vlaams-Brabant) de elektriciteitsnetbeheerders die de hoogste distributienettarieven aanrekenen, terwijl je  bij INTER-ENERGA (Limburg) en INTERGEM (Oost-Vlaanderen) de laagste nettarieven betaalt. De duurste elektriciteitsnetbeheerder is zo maar even 60% duurder dan de goedkoopste[DO1] . Als je over een enkelvoudige teller beschikt, betaal je bij GASELWEST 16,86 eurocent/kWh aan distributienettarieven. INTER-ENERGA rekent slechts 10,43 eurocent/kWh aan voor de distributienettarieven.

 

Als we kijken naar de gasnetbeheerders, is het moeilijker vergelijken. Afhankelijk van de verbruikte hoeveelheid gas variëren de distributienettarieven fel. Zo is INFRAX-WEST (West-Vlaanderen) afgetekend de goedkoopste bij een klein verbruik tot 5.000 kWh per jaar, terwijl diezelfde netbeheerder afgetekend de duurste is bij grote verbruiken van meer dan 150.000 kWh per jaar. In deze laatste categorie liggen de distributienettarieven van de goedkoopste netbeheerder, IVEG (Antwerpen en enkele gemeenten van Vlaams-Brabant), zelfs tot vijf keer lager. Voor kleine verbruiken behoort IVEG met zijn tarieven dan weer bij de duurdere gasnetbeheerders.

 

Het valt op dat IMEA zowel voor kleine als voor grote verbruiken eerder lage tarieven aanrekent. Deze kleinere netbeheerder is actief in Antwerpen, Kapellen, Brasschaat, Zwijndrecht, Mortsel en Duffel.

 

Nettarieven en stijgen in 2017

 

De nettarieven voor 2017 zijn gestegen tegenover vorig jaar. Deze stijging is vooral te wijten aan verhoogde kosten waarop de netbeheerders zelf geen impact hebben. Zo is elke netbeheerder wettelijk verplicht om groenestroomcertificaten op te kopen en energiepremies uit te reiken. Deze kosten worden aan de klant doorgerekend. Ook de harmonisering van de zogenaamde verdeelsleutels tussen Eandis en Infrax leidt tot wijzigingen in de tarieven. De verdeelsleutels bepalen het percentage dat aan elke klantengroep wordt doorgerekend (gezinnen op laagspanning, bedrijven op laagspanning, bedrijven op middenspanning…).

 

Een hoger energiefactuur in 2017

 

Een gezin met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh per jaar ziet haar elektriciteitsbudget in 2017 stijgen met meer dan 5 %, van 972,63 euro naar 1.022,29 euro. Deze stijging is te wijten aan een stijging van de distributienettarieven in combinatie met een lichte stijging van de federale bijdrage en de bijdrage voor het energiefonds.

 

De stijging van de aardgasfactuur van een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh per jaar blijft beperkt tot minder dan 1 %, 1099,08 euro naar 1.107,96 euro. Een lichte stijging van het distributienettarief en het transportnettarief in combinatie met een lichte daling van de federale bijdrage zijn hiervan de oorzaak.

 

Energieprijzen vergelijken loont

 

Nu je prijzen weer maar eens gestegen zijn, loont vergelijken van energietarieven meer dan ooit tevoren. Op de Tariefchecker vergelijk je de tarieven van heel wat energieleveranciers die actief zijn op de Belgische markt. Met deze volledig onafhankelijke tool kan je honderden euro’s besparen.

 

Alles wat je moet doen, is je eenmalig registreren. Wij houden je automatisch op de hoogte van prijswijzigingen en interessante aanbiedingen. Zo ben je met Tariefchecker altijd zeker van de laagste tarieven.