hoge afrekening bij leverancierswissel

Je bent zojuist veranderd van leverancier, en je oude leverancier bezorgt je nu een hoge afrekening?

Hoe frustrerend dat ook mag klinken, dat is misschien niet onterecht…

Ik probeer hieronder de mogelijke redenen aan te halen. Je kan ongetwijfeld best zelf inschatten welke wel of niet van toepassing kan zijn. Ben je er nog steeds van overtuigd dat er iets niet klopt, vraag dan in eerst instantie je leverancier om meer uitleg. Is dat niet duidelijk, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij proberen je waar mogelijk verder te helpen!

Sowieso 1 afrekening per jaar

Als je niet van energieleverancier zou wisselen krijg je gedurende 12 maanden een voorschotfactuur, en een keer per jaar een afrekening. Als de voorschotten (een schatting van de energiefactuur) lager zijn dan de effectieve energiefactuur moet je bijbetalen, en anders krijg je terug. Hoe dat juist werkt kan je nalezen in ons artikel over hoge afrekeningen op energiefacturen. Hier focussen we op andere effecten dan de standaard effecten bij hoge afrekeningen.

Als je switcht van energieleverancier wordt er een slotafrekening op basis van je werkelijke verbruik opgesteld. Om je juiste verbruik te kunnen bepalen sinds de laatste meteropname zal je gevraagd worden om je meterstanden door te geven. Doe je dat niet, dan worden die geschat.

Seizoenseffect met aardgas

Met name voor gas kan er een belangrijk seizoenseffect optreden. Je kan je inbeelden dat je in de winter aanzienlijk meer aardgas verbruikt dan in de zomer en daardoor kunnen afrekening fors zijn wanneer ze niet gebaseerd zijn op een gans kalenderjaar maar enkel op een winterperiode.

Het eenvoudigst wordt dit uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.

Stel, je krijgt je meteropname op 1 oktober 2014. Op dat ogenblik wordt een schatting gemaakt van je totale kost gedurende 1 jaar. Laat ons voor de eenvoud rekenen met een geschat verbruik van 24.000 kWh en een geschatte totaalprijs van 5 €c/kWh. Op jaarbasis betekent dat een energiefactuur van 1.200 euro en dus 100 euro per maand voorschot.

Zoals je in de grafiek verderop kan zien verbruik je veruit het meeste gas voor je verwarming in de winter (verdeling van een jaarvolume volgens de residentiële SLP-curve in 2014). Stel dat je van energieleverancier wisselt op 1 april 2015. Dan zal je oude energieleverancier een factuur opstellen voor de periode tussen je laatste meteropnamen en je leverancierswissel (oktober 2014 tot en met maart 2015). Hoewel het een factuur is van een half jaar ( 6 maanden, 50% ) werd wel 82% van het volume verbruikt. De aangerekende voorschotfacturen zullen dus onvoldoende zijn wat leidt tot een (hoge) afrekening.

Concreet in dit geval: er werd reeds 600 euro aan voorschotfacturen aangerekend, maar er werd voor 983,70 euro effectief verbruikt (zie grafiek hieronder). De afrekening zal dan 383,70 euro bedragen.

Los van het feit dat dit niet fijn is, is het geen onterechte factuur. Je hebt die hoeveelheid gas namelijk verbruikt, maar dat compenseert zich op je volgende afrekening. Als je volgende meteropname gebeurt in oktober 2015 zullen enkel de zomermaanden gefactureerd worden. Je zal dus niet alleen minder voorschot betalen dankzij je nieuwe lagere tarieven, maar ook nog eens extra terugtrekken omdat je voorschotbedrag ten opzichte van de 6 zomermaanden overschat zal zijn.

Opgepast, zorg ervoor dat je verbruik correct gekend is. Als je bijvoorbeeld je gasketel vervangen hebt door een warmtepomp en je gas nog enkel gebruikt voor het fornuis, van leverancier wisselt en je echte meterstanden niet doorgeeft zal de netbeheerder je verbruik te hoog inschatten en krijg je dus teveel aangerekend. Meterstanden doorgeven is de boodschap dus.

Dus, geen paniek: ja het is niet fijn om plots een hoge factuur te ontvangen van je oude leverancier, ook omdat je weet dat dat aan hogere tarieven is dan wat je bij je nieuwe leverancier zou betalen, maar de volgende facturen zullen veel lager zijn en over een jaar bekeken zul je wel degelijk bespaard hebben. Wens je het betalen van een hoge afrekening over een paar maanden te spreiden, bespreek dat dan met de leverancier. Vaak is dat geen probleem, zeker als je zo achterstallige betaling vermijdt.

Seizoenseffect met zonnepanelen

Doorgaans is er op jaarbasis beschouwd minder seizoenseffect voor elektriciteit dan voor aardgas. Kort door de bocht kun je stellen dat er ofwel  al vroeg het licht moet branden (winter) ofwel de koelkast extra moet draaien (zomer). Dat wordt echter verstoord als er zonnepanelen in het spel zijn. Die wekken tijdens de zomermaanden namelijk veel meer op dan in de wintermaanden, en creëren zo een gelijkaardig seizoenseffect als bij aardgas. Het addertje onder het gras zit hem hier in de terugdraaiende teller. Klik hier om een paar uitgewerkte cases na te lezen over welk tijdstip in het jaar het beste is om van elektriciteitsleverancier te wisselen als je zonnepanelen hebt.

Wegvallen commerciële kortingen

Een ander effect – maar meestal minder belangrijk – is het eventuele wegvallen van commerciële kortingen.

Sinds 2013 kunnen de kortingen die leveranciers geven aan nieuwe klanten fors oplopen, tot wel 250 euro per jaar en zelfs meer voor professionele klanten. Vaak zit daar echter de voorwaarde aan dat de nieuwe klant minstens 12 maanden beleverd moet worden. Switch je sneller dan dat weg van je ‘nieuwe’ leverancier, dan kan het dus zijn dat die kortingen je niet toegekend worden, en zelfs teruggeëist als ze bij een vorige afrekening al (deels) zouden zijn toegekend.

Echter, normaal gezien worden kortingen nooit verrekend in voorschotbedragen dus het effect daarvan zou minder te voelen moeten zijn. Het neemt echter niet weg dat je best zeker bent dat je kortingen helemaal uitgekeerd zijn eer je een tweede keer van leverancier zou wisselen op plusminus 12 maanden tijd.

Conclusie:

  • als je vlak na de winter van energieleverancier verandert is de kans reëel dat je zal moeten bijbetalen omdat je tot dan te weinig voorschot betaald hebt ten opzichte van je werkelijke verbruik. Laat dat echter geen argument zijn om te wisselen. Hoe langer je wacht, hoe langer je teveel blijft betalen.
  • als je wisselt op een termijn van minder of ongeveer 1 jaar, wees dan zeker dat je je eventuele commerciële kortingen niet kwijtspeelt bij je oude leverancier