Consumenten en klein-professionele verbruikers kunnen van energieleverancier veranderen wanneer ze maar willen, ongeacht het lopende contract. Verbrekingsvergoedingen zijn sinds de wet van 25 augustus 2012 verboden!

 

Voor wie is deze maatregel van toepassing?

 

De maatregel is van toepassing voor al wie een residentieel leveringscontract heeft bij zijn energieleverancier of wie onder de voorwaarden valt van “KMO” volgens de Elektriciteitswet en de Gaswet.

 

Een professionele afnemer kan als “KMO” beschouwd worden en dus vrijgesteld zijn van enige vorm van verbrekingsvergoeding indien hij:

 

  • een jaargelezen meter heeft. Met andere woorden, u betaalt maandelijks een voorschotbedrag en 1 keer per jaar een afrekening
  • hij minder dan 50.000 kWh elektriciteit per jaarverbruikt (komt grofweg overeen met een jaarlijkse factuur van 10.000 euro)
  • hij minder dan 100.000 kWh aardgas per jaar verbruikt (komt ook grofweg overeen met een jaarlijkse factuur van 10.000 euro)

 

Het is niet voldoende om slechts aan enkele van deze voorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld:

 

  • een professionele afnemer die 25.000 kWh elektriciteit verbruikt op een maandgelezen meter komt niet in aanmerking
  • een professionele afnemer die 25.000 kWh elektriciteit verbruikt en 150.000 kWh aardgas komt niet in aanmerking

 

Bent u niet zeker? In principe vermeldt elke factuur de einddatum van uw huidig contract en op welke manier deze kan opgezegd worden. Of het er in het groot zal opstaan is een andere vraag, maar de leverancier is verplicht dit te vermelden voor particulieren en “KMO’s”.

 

Opzegtermijn van 20 dagen

 

Het opzeggen van een leveringscontract kan op elk ogenblik als u onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven valt, maar vraagt wel een opzegtermijn van minstens 20 dagen. De meeste energieleveranciers zullen u voorstellen te switchen op de eerste dag van 2 maand verder. (bijvoorbeeld: we zijn vandaag 16 mei –> de voorgestelde startdatum zal 1 juli zijn). De reden van deze opzegtermijn is dat een switch qua administratie met de netbeheerder minstens 20 dagen vraagt, op voorwaarde dat al de gegevens juist werden doorgegeven en geregistreerd. Om net iets maar reserve in te bouwen en omdat starten op de eerste van de maand nu eenmaal gemakkelijk te administreren is wordt meestal met deze regel gewerkt.

 

Opletten voor kortingen

 

Dat we bij wijze van spreken elke maand van energieleverancier kunnen veranderen kan leuk zijn, maar hou wel goed rekening met de voorwaarden waaronder je kortingen worden toegekend. De uitkering van de kortingen wordt meestal gekoppeld aan een minimale beleveringstijd, meestal 1 jaar. Als je dus vroeger dan 1 jaar opnieuw vertrekt bij je leverancier kan het dus goed zijn dat je de kortingen niet of maar gedeeltelijk uitgekeerd zal krijgen. Onze persoonlijke opvolging houdt hier uiteraard rekening mee!

 

Je gas- en/of elektriciteitscontract opzeggen

 

Zo goed alle Algemene Voorwaarden van de energieleveranciers bevatten in clausule die erop neerkomt dat het opzeggen van een leveringscontract schriftelijk opgezegd dient te worden. Als particulier of “KMO’er” volgens de definitie hierboven hoef je daar geen rekening mee te houden. Immers, het aanvragen van de leverancierswissel (de switch) door je nieuwe leverancier geldt als schriftelijke opzegging in onze markt. Jij hoeft dus daarbuiten niets te doen.

 

Voor industriële contracten geldt deze regel in principe ook, maar uit veiligheidsoverwegingen zouden we daar toch adviseren steeds een opzegbrief te schrijven voor zover de Bijzondere Voorwaarden van uw overeenkomst dit vragen.

 

Conclusie

 

Voor zover de conclusie al niet duidelijk was: als particulier kan je altijd veranderen van energieleverancier, zonder enig risico op verbrekingsvergoedingen. Voldoe je als professionele afnemers ook aan de voorwaarden om als “KMO” bestempeld te worden, dan geldt deze vrijheid ook voor jou. Je dient enkel minstens 20 dagen opzegtermijn te respecteren en je moet geen opzeggingsbrief schrijven.

 

Aarzel dus niet langer, en start jouw vergelijking nu!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *