EPC rating energie

We krijgen geregeld de vraag wat het EPC nu juist is? Het energieprestatiecertificaat roept toch wel wat vragen op. In het onderstaand artikel verduidelijken we wat het EPC juist is en welke regels er gelden. Uiteraard heeft de EPC een impact op je energiefactuur.

Wat is een EPC?

Het energieprestatiecertificaat is een document dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Het gaat om een energiescore die berekend wordt, waarbij het energieverbruik afgezet wordt ten opzichte van de woonoppervlakte. Hoe beter de score, hoe minder energie de woning verbruikt. Reken maar dat je dit merkt op je energiefactuur.

Uiteraard dien je als je gaat vergelijken wel rekening te houden met een aantal aspecten. Een vrijstaande woning scoort vaak wat minder dan een rijwoning omdat er een groter energieverlies is. Het spreekt voor zich dat iets oudere woningen vaak meer energieverlies hebben, tenzij ze recent bijkomend geïsoleerd zijn.

Waarvoor dient dit document?

Eerst en vooral een energieprestatiecertificaat moet je verplicht kunnen voorleggen als je je woning gaat verhuren of verkopen. Dit dient op voorhand opgemaakt te worden. Doe je dit niet, dan riskeer je een fikse boete. Die kan oplopen tot 5.000 euro.

Zijn er regionale verschillen?

Heel kort door de bocht kunnen we stellen dat in alle regio’s de uitwerking min of meer gelijk is, maar toch zijn er enkele nuances per regio.

Vlaanderen

In Vlaanderen wordt er een onderscheid gemaakt tussen 2 periodes. Bij een bouwaanvraag voor 2006 moet je over een EPC beschikken. Daar staat het verbruik van je woning op in kWh/m2.

Dateert je bouwaanvraag van na 2006, dan moet je voldoen aan de EPB-regelgeving. Dit staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. Dit zijn de energienormen voor nieuwbouw en renovatie. Het E-peil dat je in dit document kan vinden geeft aan hoe energiezuinig de woning is. Hoe lager het energiepeil, hoe zuiniger.

Brussel

In Brussel wordt het energiepeil van een woning uitgedrukt in letters, waarbij A heel zuinig is en G helemaal niet. Dit cijfer wordt bepaald aan de hand van bepaalde kenmerken van de woning. Een certificateur kent deze score toe op basis van deze parameters.

Wallonië

Hier kent men geen EPC, maar PEB (la Performance Energétique des Bâtiments). De berekening verschilt hier zowat per jaar. Voor de specifieke vereisten klik je best op deze link.

Energie besparen

Word je geconfronteerd met een woning die niet echt energiezuinig is? Zet alvast de eerste stap door de energietarieven te vergelijken via Tariefchecker. Zo kan je alvast stevig besparen op je energierekening zonder grote isolatiewerken.