Energiefactuur begrijpen

Elke maand ontvang je een energiefactuur: elf keer betaal je voorschotten en 1 keer per jaar komt een afrekening. Soms moet je bijbetalen, soms krijg je terug. Soms is een klein bedrag, en soms een groot. Snap je helemaal niets van die facturen, dan vind je hier de nodige uitleg.

Wat zijn een voorschotfactuur en een afrekening?

Een voorschotfactuur is een vast bedrag dat de energieleverancier je elke maand factureert. Een keer per jaar komt er een afrekening. De afrekening is het verschil tussen de effectieve kost van je verbruik en de som van alle voorschotten die je betaald hebt sinds de laatste afrekening.

Als de effectieve kost groter is dan de reeds betaalde voorschotten moet je bijbetalen en staat er een positief bedrag op de factuur. Als je met je voorschotten al meer betaald hebt dan de effectieve kost krijg je geld terug. Je factuur wordt een kredietnota en vermeldt een negatief bedrag. Sommige leverancier storten dat bedrag terug op jouw rekening, anderen verrekenen het op je eerstvolgende facturen.

Sommige leveranciers factureren samen met de afrekening ook het voorschot van diezelfde maand. Ze doen dit om geen twee facturen te moeten sturen in eenzelfde maand. Daarom is een afrekening vaker positief (bijbetalen) dan negatief (terugkrijgen).

Waarom betaal ik een voorschot?

Particulieren zoals jij en ik hebben thuis een jaargelezen meter staan (de zogenaamde YMR). Dat betekent dat de netbeheerder 1 keer per jaar langs komt om de meterstanden op te nemen.

De kost voor een gemiddeld gezin dat gas en elektriciteit verbruikt is plusminus 2000 euro. Om te vermijden dat gezinnen een keer per jaar een grote factuur krijgen en in betalingsproblemen terechtkomen, factureert de leverancier voorschotbedragen om de energiefactuur te spreiden.

Hoe wordt mijn voorschot bepaald?

Het voorschot = (schatting verbruik) x (schatting prijs) x (veiligheidsfactor).

Schatting van het verbruik

Je verbruik wordt geschat door de netbeheerder, niet door de leverancier. Op het ogenblik dat je klant wordt bij een nieuwe leverancier bezorgt de netbeheerder een aantal gegevens over jouw aansluiting aan de leverancier, waaronder de ‘EAV’ (Estimated Annual Volume).

Deze schatting is gebaseerd op het verbruik van de afgelopen drie jaren. Het is te begrijpen dat die niet altijd correct is. Als je bijvoorbeeld verhuist krijg je dus de EAV van de vorige bewoners. Als je extra isolatie steekt zou dit een merkbare impact op je verbruik moeten hebben en het verschil tussen een zachte en een strenge winter kan wel 40% bedragen.

Schatting van de tarieven

De prijs wordt geschat door de energieleverancier. Ook daar kan behoorlijk veel speling opzitten. De leverancier schat namelijk niet alleen de energiekost, maar ook de taxen en de netvergoedingen (zie ook wie doet wat in de energiemarkt?). Bovendien er grote regionale verschillen voor de netkosten en niet alle leveranciers houden daar rekening mee.

De netvergoedingen zijn vaak pas bij het begin van kalenderjaar gekend, en sommige maatregelen zijn ook voor de leveranciers onverwacht, zoals bijvoorbeeld de Turteltaks of het optrekken van de BTW.

Veiligheidsmarge

Tot slot rekenen sommige leveranciers een veiligheidsmarge in. Het is als klant namelijk leuker om geld terug te krijgen dan geld bij te moeten betalen, dus de leverancier zal soms het voorschotbedrag expres iets hoger zetten om achteraf vaker te kunnen teruggeven.

Het is dus zeker niet zo dat een afrekening waar je geld terugkrijgt een bewuste overschatting is van de leverancier, maar soms (deels) wel.

Conclusie: schatting x schatting x correctie = nauwkeurig?

Het voorschotbedrag is dus het resultaat van een berekening waarin zowat alle parameters een schatting zijn. Het is dan ook niet meer dan logisch dat die berekeningen zelden honderd procent kloppen.

Kan ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

Ja.
Omdat jij als bewoner vaak meer nauwkeurige informatie hebt over jouw verbruik dan de leverancier, zal die in principe altijd ingaan op jouw vraag om de voorschotten aan te passen, binnen bepaalde grenzen weliswaar. Als je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt geplaatst, of een van jouw kinderen trekt het huis uit, kan dat grote impact hebben op je verbruik.

Sommige leveranciers laten toe je voorschotbedrag zelf aan te passen in hun online tool, andere vragen dat je daarvoor belt of e-mailt.

Verwacht echter niet van je leverancier dat hij onredelijke aanpassingen zal maken. Als je volgens de gegevens een voorschotbedrag van 150€ moet betalen, maar jij vraagt om te verlagen naar 15€ zal daar een goede reden achter moeten zitten.

Waarom is mijn voorschot verschillend van mijn simulatie?

Simulatie = berekening met actuele tarieven ⇔ Voorschot = schatting van toekomstige tarieven
Bij de simulaties rekenen we altijd met de meest actuele tarieven voor zowel de energie als de taxen en de transport- en distributiekosten.

De leverancier maakt anderzijds een schatting van alle toekomstige kosten. Gegeven dat netkosten en taksen historisch gezien altijd gestegen zijn, is de kans reëel dat de leverancier op een hoger voorschotbedrag uitkomt dan de simulatie. Leveranciers als Electrabel en Luminus gebruiken echter de resultaten van onze simulaties om hun voorschotbedragen te bepalen.

Dat heeft nog een ander gevolg: je besparing berekenen aan de hand van het verschil tussen de voorschotbedragen is behoorlijk zinloos. We weten ondertussen dat de voorschotten in het beste geval een goede indicatie zijn voor je werkelijke kosten, maar daar stopt het dan ook.

Hoe je best je besparingen berekent kun je lezen in dit artikel.

Veranderen mijn voorschotten als ik van energieleverancier verander?

Doorgaans veranderen je voorschotten na een afrekening. Dat komt omdat die in principe voorafgegaan wordt door een meteropname, en er dus nieuwe data beschikbaar is over jouw verbruiksprofiel.

Als je van leverancier verandert worden je meterstanden in principe ook geregistreerd en krijgt je nieuwe leverancier dus een nieuwe EAV door. Bovendien hanteert hij logischerwijs andere tarieven dan je oude leverancier, dus hoogstwaarschijnlijk zullen je voorschotbedragen inderdaad veranderen als je van leverancier verandert.

Ik verhuis/ben net verhuisd: Hoe wordt mijn voorschotbedrag bepaald?

Op basis van het verbruik van de vorige bewoner.

Dat is logisch. De netbeheerder stuurt de EAV door naar jouw nieuwe leverancier, maar die houdt er geen rekening mee dat de gezinssamenstelling en/of het verbruiksprofiel mogelijk gewijzigd is.

Als het voorschotbedrag jou niet lijkt te kloppen – dat geldt voor zowel te hoog als te laag – kun je best je leverancier contacteren om samen jullie verbruik te schatten. Je kan ook altijd beroep doen op gemiddeldes om een idee van grootteorde te krijgen.

Betekent een hogere voorschotfactuur dat ik meer moet betalen?

Neen.
We zagen eerder dat voorschotten slechts schattingen zijn die bij de afrekening worden verrekend. Als je nu hogere voorschotten betaalt krijg je meer terug/moet je minder bijbetalen bij de afrekening en vice versa. Op het einde van het jaar is de effectieve kost dus gelijk, ongeacht de voorschotbedragen.

Wat als mijn afrekening een te hoog bedrag is?

Vraag een afbetalingsplan aan.

Werden je voorschotten onderschat en bedraagt de afrekening teveel om zonder stress in een keer te kunnen betalen? Neem dan onmiddellijk contact op met de leverancier en vraag om een afbetalingsplan. Geloof me op mijn woord dat de leverancier met jou zal willen meewerken om een afbetalingsplan uit te werken, hij heeft niets aan een klant die zijn facturen niet kan betalen.

Een afbetalingsplan is een afspraak die je maakt met de leverancier om je energiefactuur in verschillende keren te betalen in functie van jouw mogelijkheden. Hou er rekening mee dat deze afbetaling naast je gewone voorschotfacturen zal komen. In functie van jouw mogelijkheden kan de factuur over meerdere maanden verspreid worden.

Wat is een eindafrekening of slotafrekening?

Een eindafrekening is exact hetzelfde als een gewone afrekening, behalve dat ze opgesteld wordt op het ogenblik dat je vertrekt bij je leverancier. Vandaar de naam ‘eind- of slotafrekening.

Wil je graag je afrekening narekenen maar loop je wat verloren door alle tarieven en rekenmethodes? Dit artikel helpt je zeker op weg!

Je tarieven in het oog houden maakt echt een verschil. Tariefchecker helpt je een keer per jaar 10 minuutjes vrij te maken.  Spannend is het allemaal niet, maar je zal zelden zoveel uitsparen op een paar minuten tijd.

Start jouw vergelijking nu >>

Een gedachte over “Jouw energiefacturen begrijpen: wat zijn voorschotten en afrekening?”

  1. Het voorschot is dat van de komende maand of van de voorbije maand?
    met vriendelijke groeten
    John Hoorne

Reacties zijn gesloten.