Online zijn er vele energievergelijkers te vinden, die grosso modo in 3 categoriën op te delen zijn:

 • de officiliële vergelijkers van de regulatoren, zoals de V-Test van de VREG voor Vlaanderen
 • commerciële vergelijkers met kennis van zaken zoals onze vergelijker en Mijnenergie.be
 • andere

Elk heeft zijn eigen visie over hoe de resultaten moeten weergegeven worden. Ik sluit bij deze vergelijking de derde categorie aan vergelijkers uit omdat daar andere motieven meespelen dan de beste oplossing voor de bezoeker – voor jou – weer te geven. De eerste twee categoriën willen dat wel, maar hebben een andere manier van aanpakken. Het is niet aan mij om te beoordelen wie de beste methode heeft, ik probeer hier zo objectief mogelijk het verschil te duiden tussen de vergelijkers.
De belangrijkste verschillen tussen de tariefchecker en die van de V-TEST zijn (naar mijn aanvoelen):

 • het ontbreken van commerciële kortingen bij de V-Test
 • geen gebundelde resultaten van de combinatie van gas en elektriciteit
 • het gebruiksgemak van de vergelijker

Vergelijkende screenshots van beide energievergelijkers:

Screenshot van de V-Test

Screenshot van Tariefchecker

 Screenshot Energievergelijker Tariefchecker

Uit deze screenshots vallen mij de volgende aspecten onmiddellijk op:

 • de linkerkolom op de pagina van de VREG biedt geen mogelijkheid tot filtering en dergelijke van energietarieven.
 • de VREG lijst eerst al de elektriciteitsleveranciers op en daaronder de gasleveranciers (hier niet te zien want verder onderaan de webpagina). Tariefchecker maakt direct de combinatie per energieleverancier van de samenhorende producten.
 • je kan geen extra informatie opvragen (op uitzondering van de detail van de prijsberekening) of doorklikken naar de website van de leverancier

Die eerste twee puntjes gelden evengoed voor de energievergelijker van MijnEnergie.be.

Geen commerciële kortingen op de V-Test: verschil van 20%

In de maand oktober 2014 bedragen voor een gemiddeld verbruik de kortingen bij Luminus en Essent plusminus 350 euro. Dat loopt op tot 515 euro voor een gemiddeld groot gezin (volgens de CREG)! Met dit soort kortingen zijn dat verschillen van 20% en meer op een jaarfactuur.

Screenshot Tariefchecker: 350 euro korting!

screenshot tariefchecker 350 euro commerciele kortingen

Als gevolg daarvan komen op de V-Test vooral de producten bovenaan te staan die speciale beperkingen hebben. Ik denk dan aan een Essent Vooraf waar een hele jaarfactuur als eenmalig voorschot moet betaald worden, of producten die domiciliëring en uitsluitend communicatie per email verplichten.
Zo hebben de eerste 3 tarieven op de VREG allemaal speciale beperkende voorwaarden en voetnoten om die te verklaren.

Resultaten V-Test: TOP-3 heeft voetnoten nodig

screenshot energievergelijker resultaten met voetnoten V-test VREG

Die voetnoten zijn voor elektriciteit 29 regels lang, en zijn genummerd tot en met 14.
Tariefchecker daarentegen vat de essentie samen in het productoverzicht en geeft de volledige uitleg voor wie meer details opvraagt.

Overzicht Tariefchecker: essentiële productinformatie samengevat

screenshot essentiele productinformatie energievergelijker tariefchecker versus v-test vreg

Gedetailleerde productinformatie op Tariefchecker

screenshot gedetailleerde productbeschrijving energievergelijker tariefchecker

Gebruiksgemak versus complexiteit: veel sneller tot resultaten komen

De V-Test van de VREG kiest voor een aanpak die typisch is voor gepassioneerde mensen in energie. Veel mogelijkheden wat betreft de input van gegevens en voor de meest veeleisende vergelijker is deze de meest complete en correcte vergelijking. Ik bedoel bijvoorbeeld de mogelijkheid om je historisch verbruik op basis van de effectieve meetdata in te geven, zie screenshot hieronder.

Gedetailleerde ingave van de verbruiksperiode op de V-Test

screenshot detail ingave energieverbruik v-test vreg

Dat is een mooie optie voor wie het tot het laatste cijfer na de komma correct wil berekend hebben, maar deze verschillen zijn zo klein dat ze in de praktijk geen impact zullen hebben op de onderlinge verhoudingen van de resultaten. Aangezien je verbruik jaar na jaar varieert en de berekening een voorspelling is, is het onderling verschil veel belangrijker dan de absolute resultaten.
Het verschil in gebruiksgemak kan je ook uitdrukken in aantal benodigde handelingen vooraleer je resultaten te zien krijgt. Een handeling beschouwen we als een klik of het invullen van een gegeven.
Voorbeeld: een gezin uit Gent (postcode 9000) met tweevoudige meter die 1500 kWh elektriciteit op de daguren en 1500 kWh ’s nacht verbruikt, en verwarmt met 20.000 kWh aardgas. Ze zijn met 3 gedomiciliëerd.

 • Aantal handelingen VREG: 11
 • Aantal handelingen MijnEnergie: 13 (en 6 opties heb ik ongebruikt gelaten)
 • Aantal handelingen Tariefchecker:7

Sneller en gemakkelijker kiezen dankzij filters en sorteringen

Wie de goedkoopste wil kan recht op doel naar de bovenste in de lijst gaan. Dat geldt voor alle energievergelijkers aangezien prijs altijd het belangrijkste gegeven zal zijn bij de vergelijking van energieleveranciers. Dat geldt echter niet voor iedereen. Sommigen willen niet verplicht worden per domicilie te betalen. Anderen eisen dat hun elektriciteit duurzaam is, dat een minimale score gehaald wordt op dienstverlening en klanttevredenheid of dat tarieven voor meerdere jaren vastgezet worden.
Deze filtermogelijkheden zijn niet beschikbaar op de V-Test en deels beschikbaar op de vergelijker van Mijnenergie. Tariefchecker daarentegen laat je filteren en sorteren op alle belangrijke parameters:

 • type product
 • type tarief
 • duurtijd van het contract
 • duurzaamheid van de stroom
 • greenpeace groenscore
 • klanttevredenheid
 • populariteit van de aanbieding

Daarnaast kan je een inschatting maken van je besparing, kortingen in- en uitschakelen, je berekening per jaar of per maand uitvoeren en gas en elektriciteit apart beschouwen. Over het verschil tussen onze klantenscore en de dienstcheck van de VREG komen we in een ander artikel op terug.

Correctheid van de vergelijking

Alles staat en valt uiteraard met de correctheid van de vergelijking. Tariefchecker maakt er een erepunt van zo goed als mogelijk met de juiste tarieven te rekenen. Dat geldt niet alleen voor de energietarieven (die we van de energieleveranciers krijgen) maar ook van de nettarieven en de taxen. Tenzij afrondingsfouten komen de berekeningen perfect overeen, en zoals eerder aangehaald is vooral het onderling verschil belangrijk eerder dan het absolute prijsniveau.

Overtuigd dat Tariefchecker jou het snelst en efficiëntst naar jouw beste leverancier leidt?

Start je vergelijking dan NU en profiteer van de exclusieve kortingen!

 

PS: dit artikel dateert van 2014. Op zoek naar een recenter verwant artikel, lees dan ook zeker “Mijn Energie Vergelijken op de Vreg“.