Sinds 1 april 2014 heeft de federale overheid beslist een BTW-verlaging door te voeren op elektriciteit van 21 naar 6% voor huishoudelijke afnemers. Het is niet altijd duidelijk wie daar juist wel of niet onder valt, vandaar deze toelichting.

 

Huishoudelijke afnemers

 

Wat verstaat men juist onder ‘huishoudelijke afnemer’?

 

De definitie van de wet van 29 april 1999 over de organisatie van de energiemarkt geldt:

 

Art 16.bis: “huishoudelijke afnemer”: een afnemer die elektriciteit aankoopt voor zijn eigen huishoudelijk gebruik, met uitsluiting van handels- of beroepsactiviteiten;

 

In het kader van deze verlaging werd de volgende verduidelijking meegegeven: enkel huishoudelijke afnemers met een residentieel contract bij hun leverancier komen in aanmerking voor de BTW-verlaging.

 

De wet is dus glashelder wat particulieren betreft.

 

Wat met verenigingen van mede-eigenaren (VME) of andere organisatievormen?

 

VZW’s, gemeentes, VME’s en andere organisatievormen komen niet in aanmerking door de maatregel omdat zij een professioneel afnamecontract hebben afgesloten met de energieleveranciers.

 

In het bijzonder geval van de VME’s geldt dat voor het leveringscontract op de gemeenschappelijke delen (gezamenlijke stookplaats bijvoorbeeld) maar niet op de elektriciteitscontracten van de individuele appartementen, die in principe particuliere contracten zijn en dus onder de maatregel vallen.

 

Vrije beroepen en zelfstandigen?

 

In principe vallen ook deze personen niet onder de maatregel, ondanks het feit dat sommigen zowel het professionele als het privé-verbruik onder 1 contract hebben. De regel is echter ontegensprekelijk: als een professioneel contract is afgesloten met de energieleverancier (als bijvoorbeeld uw ondernemingsnummer vermeld wordt op de factuur) hebt u geen recht op de BTW-verlaging.

 

Wel is het zo dat de BTW gedeeltelijk gerecupereerd kan worden in functie van het aandeel ‘professioneel gebruik’ dat u van uw woning in uw boekhouding inbrengt.

 

Niets weerhoudt u ervan uw huidig professioneel contract op te zeggen (*) en te vervangen door een particulier contract. U kan de BTW dan niet meer inbrengen in uw boekhouding, maar u betaalt wel maar 6% BTW.

 

(*) sinds augustus 2012 mogen particulieren en ‘KMO’s’ hun huidig contract opzeggen zonder rekening te moeten houden met het lopend contract. Meer informatie en de voorwaarden vindt u hier.

 

Geldt de verlaging ook voor aardgas?

 

Neen. De maatregel behelst enkel elektriciteit. Het BTW percentage op gas blijft 21% en indien u dus een vrij beroep of zelfstandige bent geldt de voorgaande paragraaf enkel voor uw elektriciteitscontract.

 

Ik ben een particulier, wat moet ik doen om het verlaagde BTW-tarief te krijgen?

 

Helemaal niets. Voor al het verbruik vanaf 1 april 2014 wordt de verlaging automatisch toegepast. U zal het effect zien verschijnen op uw eerstvolgende afrekening.

 

Tot wanneer geldt de BTW-verlaging?

 

De BTW-verlaging is – althans voorlopig – een tijdelijke maatregel tot eind 2015, oorspronkelijk voorgesteld door Minister van Economie Johan Vande Lanotte. De maatregel is er officiëel om de koopkracht te versterken, maar komt daarbij wel bijzonder goed uit om een indexsprong te vermijden. Het voorstel deed veel stof opwaaien in de politieke wandelgangen. Een bondige samenvatting van de pro- en contra argumenten van de BTW-verlaging op elektriciteit kan je nalezen tussen onze artikels over de actualiteit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *