De verkoop van zonnepanelen ging er vorig jaar weer op vooruit. Zo zit de verkoop van zonnepanelen weer op het niveau van 2012, een tijd waarin er nog met subsidies werd gesmeten. Een teken dat zonnepanelen een mooie toekomst hebben

Bedrijven investeren zwaar in zonnepanelen

Eerlijkheidshalve moeten we wel aangeven dat het voornamelijk bedrijven zijn die aan een inhaalslag bezig zijn. Omdat zonnepanelen alsmaar goedkoper worden, is het ook interessant om zonder subsidies te investeren in zonnepanelen. In 2019 opteerden maar liefst 53.000 bijkomende gezinnen voor zonnepanelen, blijkt uit recente cijfers. De redenen van het succes? Naast de voordelige prijs, ongetwijfeld het feit dat je nog zeker 15 jaar gebruik kunt maken van de terugdraaiende teller. Zelfs zonder certificaten haal je er zo ruimschoots het rendement uit. Een laatste reden is het feit dat door de energieprestatieregelgeving, zowat elke nieuwbouw voorzien is van zonnepanelen. 

Evenveel stroom op als 3 energiecentrales

Maar wat betekent het aantal zonnepanelen nu voor het rendement? In totaal kwam er vorig jaar 361 megawatt bij, waarvan particulieren zo’n 200 megawatt voor hun rekening namen. Bedrijven groeiden sterker en zorgen met een 500-tal zonneparken voor 160 megawatt bijkomende energie. Een verviervoudiging ten opzichte van 2018. We geven trouwens even mee dat bedrijven hier nog wel energieprestatiecertificaten voor krijgen en dus subsidie. Een verklaring voor de forse toename. Tegen 2025 is het einde van de subsidiëring voorzien en verwacht wordt dat er dan een terugval zal volgen. 

Blijvende interesse in zonnepanelen

Ook in 2020 wordt een forse groei verwacht, het is immers het laatste jaar dat particulieren kunnen gebruiken van een terugdraaiende teller. De komst van de slimme teller betekent immers het einde van het terugdraaien. Verbruik je dus niet zelf overdag je energie, dan verdwijnt één van de grote voordelen van zonnepanelen. 

Nog verdere groei voorzien

Als samenvatting geven we nog even mee dat ongeveer 60% van de zonnepanelen op de daken van particulieren liggen en dat alle zonnepanelen in totaal, dus ook die van de bedrijven zo’n 3.165 megawatt energie opleveren. Dat er ook dit jaar nog een fikse toestroom gaat zijn, staat quasi vast. Ook zonder subsidies blijken zonnepanelen blijvers!