Nettarieven

Energieregulator VREG wil duchtig aan de slag met de nettarieven voor energie. Deze zouden afgestemd worden op de piektarieven. Spreid je je verbruik, dan betaal je vanaf 2022 minder, dan wanneer je alle toestellen tegelijkertijd gebruikt. 

Nettarieven, wat zijn dat eigenlijk? 

Nettarieven zijn de tarieven die je betaalt om je energie tot bij je thuis te krijgen. Het is een vergoeding voor de getrokken kabels en leidingen en vervoer van de elektriciteit en het aardgas over het distributienet. Verder zitten ook het gebruik van het transmissienet van Elia en het transportnettarief van Fluxys in dit bedrag verrekend. 

Nettarieven goed voor 43% van energiefactuur

De nettarieven zijn voor een gemiddeld gezin goed voor 43% van de totale kost. De net- en transmissiekosten zouden volgens berekeningen goed zijn voor ongeveer 21% van de huidige elektriciteitsfactuur. 

Van hoeveelheid naar pieken 

Vandaag de dag is het nettarief gebaseerd op de hoeveelheid elektriciteit je van het net afneemt. Hoe meer elektriciteit je afneemt, hoe hoger de kost. In de toekomst zou dit echter gaan wijzigen. We evolueren steeds meer naar lokale hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en warmtepompen, waardoor er hogere piekbelastingen zullen voorkomen. Deze pieken wegen op het energienet en vergen zware investeringen. Daarom dat de distributeurs een verschuiving willen van verbruik naar afname.  

Verbruik spreiden loont 

Hoe de berekening in de toekomst dan gaat gebeuren? Wel op basis van een gemiddelde maandpiek. Dit is het door de digitale meter geregistreerde hoogste piekvermogen dat je in een maand hebt gebruikt. Het gemiddelde van de laatste 12 maandpieken zou als uitgangsbasis genomen worden. Het spreekt dus voor zich dat het verbruik spreiden gaat lonen. 

De aangepaste tarieven zijn nog niet afgeklopt en treden sowieso pas in werking vanaf 1 januari 2022. Wens je ondertussen dan toch te besparen op je energiefactuur, dan loont het alvast om de energietarieven te vergelijken en over te stappen. Vergelijk dus zeker eens de tarieven op Tariefchecker.be en bespaar alvast op het deel dat buiten de nettarieven valt.