Kerncentrale Doel

Wordt de beslissing rond de kernuitstap toch nog teruggedraaid? De meeste partijen lijken de deur alvast op een kier te zetten. Onder druk van werkgevers en ondernemers en academici, lijken de meeste partijen alvast een luisterend oor te bieden. Enkel Groen houdt momenteel nog vast aan de kernuitstap. Ondanks de onzekerheid blijven wij je alvast de goedkoopste energieleveranciers voorschotelen. 

 

De zekerheid van energiebevoorrading en de hoge prijzen worden als argumenten aangehaald om de kernuitstap te herbekijken. “De afgrond gaapt, iedereen ziet de kloof en toch rennen we met oogkleppen op naar de onvermijdelijke val”, wordt alvast in een open brief aangegeven. Een volledige kernuitstap in 2025 zou langdurige nefaste gevolgen hebben, valt er ook nog te lezen. 

 

De kaarten liggen vandaag anders

 

Volgens de ondertekenaars bevinden we ons vandaag in een hele andere situatie dan toen de beslissing in 2003 werd genomen en het regeerakkoord werd gesloten in 2020. Volgens ondernemer Françoise Chombar, één van de initiatiefnemers kan kernenergie een oplossing zijn om op korte termijn drastisch de CO2 naar beneden te brengen. Ook de hoge energiefactuur is voor haar een gamechanger, terwijl ook de situatie in Rusland een rechtstreekse impact heeft op de prijzen. 

 

Toch vallen er ook andere geluiden te horen, onder meer bij Greenpeace. Die benadrukken dat het risicovol is om te blijven rekenen op kernenergie. Niet alleen wil de uitbater het niet, het zou ook juridische problemen rond de vervangcapaciteit met zich meebrengen. 

 

Regeringspartijen beginnen bocht te nemen 

 

De regeringspartijen – op Groen na – lijken alvast terug te krabbelen. Zo klinkt ondertussen bij Vooruit dat er voldoende energie moet zijn en dat die proper en betaalbaar moet zijn. We willen de kernuitstap mee realiseren, maar de betaalbaarheid is een belangrijke zorg. Ook voor de andere partijen kan geen enkel scenario momenteel begraven worden. Voor advies kijkt men naar experten als Elia en de CREG. De meeste partijen zijn alvast gewonnen om de wet aan te passen en toe te laten dat de kernenergie van de toekomst mogelijk blijft. Op 18 maart volgt in principe een beslissing. Groen blijft alvast resoluut voor plan A gaan, een volledige kernuitstap, waar een stappenplan voor werd opgesteld. 

 

Een niet onbelangrijke kanttekening is wel dat volgens Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, het te laat is om de kernuitstap nog terug te draaien. Volgens de FANC, de nucleaire waakhond, kan het dan weer wel, als er snel een beslissing wordt genomen …