Een nieuw jaar, dat zijn vaak ook nieuwe regels. Bij de energieleveranciers in België zal er wel wat veranderen, maar ook de wetgeving ondergaat wijzigingen. Wij zetten de belangrijkste zaken even voor je op een rijtje.

Het intrede van het capaciteitstarief

Vanaf 1 juli 2022 krijg je te maken met het capaciteitstarief. De vergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet wordt dan anders berekend. De netvergoeding – die u betaalt voor de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet – wordt nu nog bepaald door de hoeveelheid stroom die je in een jaar afneemt, maar dit wijzigt. Een deel van het nettarief zal gebaseerd worden op het vermogen aan energie dat wordt afgenomen op piekmomenten.

Let wel, dit is geen bijkomend bedrag, maar het vervangt een deel van het tarief dat nu nog gebaseerd is op het gebruik. De netkosten zullen vanaf midden volgend jaar voor 80% gebaseerd worden op het verbruik tijdens de piekmomenten. Om dit te kunnen meten is wel een digitale meter nodig. Heb je deze nog niet? Dan betaal je voorlopig het minimumbedrag dat overeenkomt met een piekcapaciteit van 2,5 kW.

De reden van deze switch? Mensen ontmoedigen om allemaal in korte tijd veel stroom van het net te halen. Dit zorgt voor overbelasting wat bijkomende kosten voor de netbedrijven met zich meebrengt.

Tarieven dalen

Tegelijk met de invoering van het capaciteitstarief worden de tarieven per verbruikt kilowattuur verlaagd. Verspreid gebruik wordt beloond. Hoe minder pieken, hoe beter voor je portefeuille.

Energiefactuur ondergaat transformatie

Heffingen worden vanaf 2022 omgezet in accijnzen. Het voordeel is dat ze verlaagd en verhoogd kunnen worden om prijsschommelingen op te vangen. Volgens de federale regering moet dit zo’n 30 euro opleveren volgend jaar. Ook de Vlaamse regering haalt enkele kosten uit de energiefactuur. Dit zou per gezin zo’n 43 euro moeten opleveren, terwijl ook de verlaging van de nettarieven door de VREG, zo’n 7 euro moet opleveren.

Sociaal tarief blijft uitgebreid

Kwetsbare gezinnen kunnen beroep doen op het sterk verlaagd sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. De criteria werden het afgelopen jaar ruimer gemaakt, waardoor zowat 1 miljoen gezinnen in aanmerking komen. Tot eind maart 2022 blijft de uitbreiding alvast een feit. Er wordt bovendien aan deze gezinnen met sociaal tarief een extra premie toegekend van 80 euro per jaar.

Dit waren de belangrijkste wijzigingen voor het komende jaar. Als er zich specifieke wijzigingen voordoen bij energieleveranciers in België, brengen we je uiteraard op de hoogte.