De ene klimaatmars volgt de andere op en dat we met zijn alle minder energie zullen moeten gaan gebruiken lijkt vast te staan. Dat onze energiemogelijkheden bovendien een stuk ecologischer moeten ook. Maar hoeveel energie halen we momenteel al uit de zon en de wind en is dit voldoende om in de nabije toekomst in onze energiebevoorrading te voorzien? Kortom, wat stellen zonne- en windenergie voor in België?

Zonne- en windenergie aan opmars bezig

In 2018 was de productie van zonne- en windenergie goed voor 9,8 terawattuur (TWh) of 12 à 13 procent van het Belgische elektriciteitsverbruik. Een stijging van 18% ten opzichte van 2017. Niet slecht, maar natuurlijk ruim onvoldoende om enkel op deze energie te rekenen. De Vlaamse regering heeft dan ook bijkomende inspanningen beloofd. Zo zullen de installaties van zonnepanelen tegen 2030 opgetrokken worden tot 6.700 megawatt en ook het vermogen van de windmolens moet stijgen van 1.240 megawatt naar 2.000 megawatt. Het aantal warmtepompen moet stijgen van minder dan dertigduizend naar 120.000. Een  hele opgave, maar niet onmogelijk als de overheid er zijn schouders onder zet.

Europa verwacht (veel) meer van hernieuwbare energie

Zijn dit ambitieuze doelstellingen? Niet echt, want Europa verwacht grotere inspanningen. Met deze maatregelen zou tegen 2030 zowat 18,3% van onze totale energiebevoorrading uit hernieuwbare bronnen komen, ruim onvoldoende. De Europese doelstelling ligt immers op 32%. De verwachting is dan ook dat Europa meer inspanningen zal eisen van België, wat dan ook weer zijn impact heeft op Vlaanderen. Voorlopig zijn er nog maar weinig concrete acties op het vlak van bijkomende zonne- en windenergie ondernomen.

Kies voor groene energie

Wil jij alvast kiezen voor groene energieleveranciers en daar een correcte prijs voor betalen? Dan kun je de groene energiespelers perfect vergelijken op Tariefchecker.be. Daar vind je alle energieleveranciers die actief zijn in België en kun je selecteren op groene energie. Zo kies je de voordeligste speler. Stevige besparingen op je energiefactuur zijn mogelijk en je kiest toch voor hernieuwbare energie!