Een eenvoudigere energiefactuur, er is al lang sprake van, maar de realisatie lijkt nu ook eindelijk in een stroomversnelling te komen. De Kamercommissie energie keurde recent een resolutie goed waarin de regering gevraagd wordt nu ook effectief werk te maken van een eenvoudigere factuur. De deadline? Die ligt op 1 januari volgend jaar. 

Consumenten begrijpen energiefactuur niet

De aanleiding? Onderzoek van de Europese Commissie toonde aan dat maar liefst 41% van de consumenten hun energiefactuur niet begrijpt. Het gaat dan vooral om kwetsbare gezinnen die daardoor ook minder switchen of opgezadeld worden met minder interessante formules. 

In de resolutie staat de duidelijke vraag om het factuur te beperken tot één dubbelzijdige A1 en op de voorzijde enkel essentiële gegevens te vermelden. Een klant moet in één oogopslag kunnen zien welk bedrag tegen wanneer betaald moet worden. Bovendien moeten consumenten altijd hun factuur op papier kunnen aanvragen in plaats van enkel digitaal. 

Via een amendement van Vooruit-kamerlid Kris Verduyckt wordt ook nog een ‘klare-taal-toets’ gevraagd. De factuur moet makkelijk te begrijpen zijn, zonder complexe bewoordingen en in een voldoende groot lettertype. Pictogrammen en symbolen zijn toegelaten om bepaalde zaken te verduidelijken. Een bijkomende optie is ook om de factuur in vreemde talen aan te bieden. 

Eindelijk in stroomversnelling

Nieuw is deze vraag niet, want het voornemen is ook al opgenomen in het federaal regeerakkoord. Er was al consensus over in 2018, maar tot op heden bleef dit dode letter. Met deze resolutie lijkt er nu eindelijk vaart in te komen. Tegen de zomer zou er concrete wetgeving moeten zijn, zodat de nieuwe energiefactuur vanaf 1 januari 2022 uitgestuurd kan worden. 

Begrijpelijker kunnen we je energiefactuur niet maken, voordeliger wel. Wij vergelijken de tarieven van alle energieleveranciers op de markt en schotelen je de voordeligste tarieven voor. Zo ben je zeker van het goedkoopste tarief. Van de administratie hoef je niet wakker te liggen, die regelen wij voor je. Neem een kijkje op Tariefchecker en zet de stap.