De kans dat jouw energiefactuur een op een te herleiden is tot hetgeen op jouw tariefkaart staat is bijzonder klein. Dat lijkt niet bepaald logisch, maar het is wel te verklaren.

 

Dit artikel doet een poging om zij die hun factuur wensen na te rekenen, alle tools in handen te geven om dat ook effectief te doen. Kleine waarschuwing vooraf, je hebt best een universitair diploma in excel…

 

De moeilijkheid bestaat uit twee aspecten:

 

 • De eigenschappen van de prijscomponenten zelf, en dan vooral hun variatie in de tijd
 • De rekenmethodes om volumes toe te kennen aan de juiste periode

 

In dit artikel zullen we de rekenmethodes bespreken, een oplijsting van de prijscomponenten vind je in een volgend artikel.

 

Een energiefactuur is de som van alle lijnen

 

We hebben sowieso al veel componenten op een energiefactuur:

 

 • de energiekosten (bestaande uit vaste vergoedingen, verbruikskosten, bijdrage hernieuwbare energie en soms ook netverliezen)
 • de netkosten (verbruiksafhankelijke transport- en distributiekosten en meterhuur)
 • de taksen (energiebijdrage, federale bijdrage, bijdrage energiefonds en soms aansluitingsvergoeding of bijdrage openbare dienstverlening)

 

Telkens een prijscomponent varieert, heb je bovendien een nieuwe berekeningslijn.

 

Voorbeeld: als de nettarieven veranderen van 2015 naar 2016 moet we het verbruik dat hoort bij 2015 vermenigvuldigen met de prijs van 2015 en het verbruik dat hoort bij 2016 vermenigvuldigen met de tarieven van 2016.

 

Probleem: hoe weet je wanneer je hoeveel verbruikt hebt?

 

In België hebben residentiële gebruikers jaargelezen tellers. Dat betekent dat er een keer per jaar (vaak maar een keer per twee jaar) iemand van de netbeheerder langskomt om de meterstand op te nemen. Het is dus onmogelijk exact te weten hoeveel je precies op welk ogenblik hebt verbruikt.

 

Wist je dat? Dit probleem wordt onder andere opgelost door ‘slimme meters’. Deze meters meten continu het verbruik en sturen dat ook door. De netbeheerder weet dan exact per kwartier hoeveel elektriciteit je verbruikt hebt. Deze meters (zogenaamde ‘AMR-meters’) worden al sinds lang voor industriële verbruikers en grote PV-installaties gebruikt.

 

Aangezien we niet weten wie wanneer precies hoeveel verbruikt heeft, werkt de ganse sector met een andere methode: de SLP-curve.

 

SLP staat voor Synthetic Load Profile en is een verdeling van het verbruik voor elk kwartier van het jaar. Die curves worden jaarlijks aangepast en zijn terug te vinden op de website van synergrid.

 

De som van alle fracties op een jaar is gelijk aan 100%. Per energie (gas of elektriciteit) en per type gebruiker zijn verschillende profielen gedefinieerd.

 

De netbeheerder geeft door aan de leverancier welk jouw profiel is.

 

Oefening: verdeling van volume over twee periodes

 

Wie een beetje met excel kan werken kan de volgende oefening zelf maken:

 

 • Begin meetperiode: 25/03/2015
 • Einde meetperiode: 29/04/2016
 • Gemeten verbruik: 1000 kWh op een enkelvoudige meter
 • Vraag: hoeveel verbruik wordt aan 2015 toegekend op basis van de SLP-curves met profiel S21?
 • Antwoord: 675,537 kWh (berekening)

 

Deze methode wordt toegepast elke keer een prijscomponent verandert tijdens de gefactureerde tijdslijn. Sommige leveranciers schrijven elke lijn apart op, andere berekenen ze apart maar geven een gewogen gemiddelde weer op de factuur.

 

In het eerste geval zal je met de juiste tariefkaarten alle prijscomponenten terug kunnen vinden, in het andere geval niet maar zal het volume wel meer herkenbaar zijn met de meterstanden.

 

Opletten met energie-eenheden

 

Een veelgemaakte fout is de verkeerde toepassing van eenheden.

 

Vaste vergoedingen en de meterhuur zijn uitgedrukt in €/jaar, maar de meeste facturen rekenen in dagen. Je moet het jaarbedrag dus delen door 365 (of 366 in een schrikkeljaar) alvorens je kan vermenigvuldigen. De Vlaamse energiebijdrage is dan weer bepaald per maand.

 

Verbruiksafhankelijke componenten (energiekost zelf, bijdrage hernieuwbare energie, transport- en distributiekosten, taksen) zijn uitgedrukt in eurocent per kilowattuur (€c/kWh). Die moet je dus delen door 100 alvorens je ze vermenigvuldigt met het verbruik in kWh.

 

Voorbeeld: 1000 kWh aan 7 €c/kWh: 1000 kWh x 7/100 €/kWh = 70 €

 

Opgepast voor aardgas: aardgas wordt in België gemeten in kubieke meter (m³) maar gefactureerd per kilowattuur (kWh). Om kubieke meters om te rekenen naar kilowatturen moet je de ‘Calorische Bovenwaarde’ (CBW) kennen. Die is verschillend per netbeheerder want afhankelijk van de temperatuur en het type gas en kan je in principe opvragen bij jouw netbeheerder. De CBW varieert doorgaans tussen 9 en 11 kWh/m³.

 

Voorbeeld: 2000 m³ = tussen 18.000 en 22.000 kWh

 

Op basis van dit artikel ken je alle benodigde rekenmethodes om een factuur op te stellen.

 

In een ander artikel bespreken we de tijdsafhankelijke eigenschappen van al de componenten op een energiefactuur.

 

Tot slot mag je niet vergeten dat je op deze manier je effectieve energiekost kan narekenen. Die moet vervolgens afgerekend worden met je reeds betaalde voorschotten.

Een gedachte over “Wat je moet weten om je energiefactuur na te rekenen”

 1. Opletten met die ‘calorische bovenwaarde’ van aardgas. Jaren terug ontdekte ik bij toeval dat men mij een hogere calorische bovenwaarde aanrekende dan mijn buren die toch moeilijk een ander soort aardgas dat dat van mij in huis konden krijgen. Bleek dit een vergissing die door de netwerkbeheerder was gemaakt bij het aansluiten van aardgas. Gedurende vijf jaar heb ik zo stelselmatig te veel betaald voor mijn aardgas. Hemel en aarde heb ik moeten bewegen om dit rechtgezet te krijgen. De netwerkbeheerder verwees naar de gasleverancier en vice versa. Uiteindelijk is dit wel rechtgezet en kreeg ik een aardig bedrag teruggestort. Maar hoe en of dit zonder mijn toevallige ontdekking aan het licht zou zijn gekomen…
  Het is maar dat je het weet. Check die calorische waarde eens die op je eindafrekening staat!

Reacties zijn gesloten.