Thorium energievoorziening

Dat fossiele brandstoffen een stevige impact hebben op het milieu staat buiten kijf. Dat hernieuwbare energie nog heel wat investeringen vraagt en voorlopig met een beperkt rendement kampt, daar kunnen we ook moeilijk omheen. Misschien biedt thorium wel een oplossing! Veilig, goedkoop en in grote hoeveelheden beschikbaar. Gaat thorium ons energieverbruik betaalbaar houden en alle discussie herleiden tot bijzaak?

 

Wat is thorium?

 

Meer en meer wordt er gewezen naar thorium als mogelijke oplossing, maar de meeste mensen hebben geen idee waar het over gaat. Thorium is een goedkoop metaal dat een alternatief vormt voor nucleair uranium. De grote voordelen van thorium?

 

  • Kernrampen en het vervaardigen van nucleaire wapens zijn uitgesloten

  • Nauwelijks nog nucleair afval

  • Quasi oneindig beschikbaar

  • Elk land kan zichzelf van energie voorzien: minder oorlogen en armoede

 

Heel wat landen (China, India, Japan) zijn alvast begonnen met het bouwen van kerncentrales die op thorium draaien. Momenteel zijn ze nog niet commercieel actief, maar dat is nog maar een kwestie van tijd geven wetenschappers aan. Er is maar liefst 4 keer zoveel thorium beschikbaar als uranium en in principe kan heel de wereld er mee van energie voorzien worden. Thorium is bovendien een heel stuk krachtiger dan uranium . Eén ton thorium kan één gigawatt energie produceren, tegenover 250 ton uranium.

 

Toch niet zo evident

 

Nu klinkt dit allemaal fantastisch en je zou kunnen beginnen denken dat we al die zonnepanelen en windmolens helemaal niet meer nodig hebben, maar er dient toch een kanttekening gemaakt te worden. Volgens de Nederlandse wetenschapper Jan Leen Kloosterman van TU Delft is het allemaal zo simpel niet. Je kan namelijk geen thorium in ‘traditionele’ kerncentrales gebruiken. Hiervoor dienen gesmoltenzoutreactors (MSR) gebouwd te worden, een heel ander type reactor. Dit type koel je niet met water maar met gesmolten zout.

 

Verder wordt ook aangehaald dat er momenteel nog geen instanties zijn die het gebruik van dit type reactoren reguleren en controleren en dat er nog steeds wel een minimum aan nucleair afval blijft.

 

Verder is het ook frappant dat hoewel de technologie al heel wat jaren bestaat er tot op heden bitter weinig resultaten worden geboekt. De twijfels over de economische leefbaarheid blijven in elk geval.

 

Denemarken als voorloper?  

 

In Europa onderzoekt Denemarken momenteel de bouw van een nieuwe kerncentrale die op thorium draait. In België is het op dat vlak windstil. In 2012 opperde N-VA om in te zetten op de bouw van een kerncentrale op thorium, maar dit stierf een stille dood. In het laatste Vlaamse klimaatpact valt er over thorium alvast geen woord.

 

Of thorium inderdaad in de toekomst voor verandering gaat zorgen blijft een mysterie.