In dit dossier bespreken we waarvoor de Greenpeace groenscore dient, en hoe hij opgebouwd werd. Dit dossier werd opgesteld in samenspraak met en goedgekeurd door Greenpeace.

WAAROM DE GREENPEACE GROENSCORE?

Ik zou jullie zelf een gans verhaal over Garanties van Oorsprong en greenwashing kunnen vertellen, maar het filmpje van Greenpeace zelf kadert de situatie betrekkelijk goed:

HOE WORDT DE GREENPEACE GROENSCORE BEPAALD?

Er zijn drie onderdelen voor de score:

  • Welke GVO’s (labels) worden gebruikt? Geldt voor 15% van de score.
  • Welke stroom werd er geproduceerd en/of geïmporteerd door de leverancier? Goed voor 35%.
  • Welke investeringen zijn gepland? De belangrijkste component: 50% van de score.

Telkens wordt gekeken welke herkomst de elektriciteit had en worden er punten gescoord – of niet. Zo krijgen hernieuwbare bronnen (zon en wind bvb) het maximum van de punten. Steenkool en olie krijgen de minste punten.

Dat betekent dat de grote leveranciers over het algemeen weinig scoren: ze verkopen niet aan alle klanten groen, en ze hebben onvoldoende of geen productie uit hernieuwbare bronnen om hun klanten te beleveren. Ze moeten dan wel de fossiele brandstoffen gebruiken en dat kost hun zeer veel punten. Anderzijds kunnen ze met hun investeringsbeleid voor de komende jaren wel weer veel punten scoren.

HOE MOETEN WE DE SCORE VAN GREENPEACE INTERPRETEREN?

Geeft de score een goed idee van wie echt duurzaam is? Welke leverancier het wel beweert maar er in de praktijk niet veel van terecht brengt of wie het helemaal niet is? Ja, absoluut. Is de score perfect? Neen.

Volgens de redenering van Greenpeace is de energiesector “perfect” als iedereen 20/20 zou scoren. Met de huidige technologieën zou dat betekenen dat er (quasi) uitsluitend zon- en windproductie zou mogen zijn, zonder in te voeren uit het buitenland. Wat doen we dan op een windstille nacht? Grootschalige elektriciteitsproductie kan met de moderne technologie nog niet zonder fossiele brandstof. Op termijn komen die oplossingen er ongetwijfeld, maar vandaag is dat nog niet geval. Dat neemt niet weg dat de conclusie zeer duidelijk is: wie hernieuwbare productie in België steunt moet kiezen voor een leverancier met een hoge Greenpeace score, en daarmee basta.

KIES JOUW ÉCHT GROENE LEVERANCIER

Benieuwd wie hoog gescoord heeft? Maak de vergelijking en filter op ‘greenpeace groenscore’

De Groenscores met elkaar vergelijken kan je op onze energievergelijker.