Voor heel wat gezinnen zijn het moeilijke tijden. De energiefactuur kan dan vaak de druppel vormen. De meeste leveranciers hebben al aangegeven wat milder te zullen zijn met late betalers en ook de overheid levert een extra inspanning. 

Steunmaatregelen betreffende de energiefactuur

De volgende steunmaatregelen zijn alvast officieel aangekondigd: 

Vlaanderen

Zoals eerder al aangegeven heeft de Vlaamse Overheid beslist om de energie- en waterrekening een maand te betalen van tijdelijke werklozen. Concreet gaat het om een eenmalig bedrag van € 202,68 dat op de rekening verschijnt. Dit is het gemiddelde bedrag van een gezin. Verder is er ook beslist over de gewesten heen dat er niemand mag afgesloten worden van gas, water en elektriciteit. 

Verder zullen de netbeheerders geen meteropnemers doorsturen de komende weken. Gebruikers zullen dus zelf de meterstanden moeten doorgeven. Dringende interventies worden nog uitgevoerd, maar daar stopt het dan ook. 

Brussel/Wallonië

Hier zijn nog geen maatregelen aangekondigd. Maar ook hier kan betaaluitstel gevraagd worden. 

Energiemarkten staan historisch laag

Belgische energieprijzen (zowel gas als elektriciteit) zijn sterk gekoppeld met de olieprijzen en de economische conjunctuur. Aangezien er zowel een internationale crisis aan de gang is en er omwille van het mooie weer weinig verbruikt wordt, scoren de Belgische energieprijzen historisch laag.

Leveranciers steken ook handje toe

Lampiris heeft alvast aangegeven een maand korting geven op de energiefactuur, maar dat is voorlopig de enige. Andere leveranciers houden het voorlopig bij uitstel van betaling en beloven een oplossing te zoeken bij betalingsmoeilijkheden. Sommige leveranciers geven ook mee dat het voorschotbedrag kan verlaagd worden. Houd er dan natuurlijk wel rekening mee dat achteraf alsnog de volledige eindafrekening voldaan dient te worden.

Daarnaast worden ook spectaculair hoge kortingen gegeven: wel tot 600 EUR voor een gemiddeld verbruikend gezin. Om te profiteren van zowel de lage energieprijzen als de hoge kortingen zien we dan ook massaal veel gezinnen veranderen van energieleverancier.

Meer en minder verbruiken

Enerzijds moet je opletten voor een hoger elektriciteitsverbruik. We zitten met z’n allen hele dagen thuis en dat betekent meestal een hoger verbruik. Reken op een stijging van gemiddeld 10 à 20%, vooral op elektriciteit. Anderzijds schijnen we met z’n allen minder vaak te douchen wat dan weer een positief effect heeft op het gasverbruik als we een gasketel hebben.

Hoe je daarop kunt anticiperen? Door alvast de tarieven van je energiefactuur te vergelijken! De voorbije maanden zijn de energietarieven stevig gezakt en het loont dan ook zeker de moeite. Een vast contract kan nu zeer interessant zijn. Beschik je al over een vast contract van meer dan een jaar geleden? Vergelijken via Tariefchecker.be en besparen!