Elektrisch voertuig, gras, en appelboom gemaakt met boetseerklei

De regio’s hebben elk afzonderlijk hun energieplannen opgesteld. Enige ambitie valt daarin niet te ontdekken. België blijft ver onder de doelstellingen voor hernieuwbare energie die we tegen 2030 moeten halen. Dat blijkt alvast uit de prognoses van het Planbureau

 

België bij de slechtste van de klas op vlak van hernieuwbare energie

 

Dat België tot de slechtste leerlingen van de klas behoort is niet nieuw, maar de situatie wordt steeds schrijnender. Van de Europese Commissie moeten we tegen 2030 maar liefst 25% hernieuwbare energie produceren, maar volgens de cijfers van het Planbureau halen we amper 17,4% procent. Daarmee doen we het nog slechter dan eerdere plannen waar we nog 18,3% haalden. Het feit dat er nog steeds geen federale regering is die de touwtjes in handen neemt, zal ongetwijfeld ook een negatief effect hebben. 

 

Hoger verbruik in Vlaanderen 

 

Nu is het niet zo dat we plots het aandeel hernieuwbare energie terugschroeven, maar de prognose van het totale verbruik aan energie werd in Vlaanderen wel opgetrokken. Bijkomende investeringen in de Antwerpse haven zouden voor een stevig meerverbruik gaan zorgen, terwijl er een paar berekeningen in gebouwen en transport werden bijgestuurd. Door het verhoogde verbruik zakt het totaal aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen van 11,2 naar 10,3 procent. Brussel komt met het nieuwe klimaatplan op 3,2 procent en in Wallonië stevent met af op 23,5%.

 

Hernieuwbare energie geen prioriteit 

 

Dat dit geen rooskleurige vooruitzichten zijn is duidelijk. Maar helemaal uit de lucht komt dit natuurlijk ook niet gevallen. Uit eerdere artikels op Tariefchecker bleek al dat we de doelstellingen niet zouden halen mits een forse extra inspanning. Deze is tot op heden echter niet gebeurd en zit ook niet in de pijplijn. Het is nu nog maar de vraag hoe de Europese Commissie met deze cijfers zal omgaan.