Euros geld energiekosten

Zo’n 1 miljoen huishoudens maken gebruik van het sociaal tarief. Maar wie zijn die mensen en vooral, wanneer kom je in aanmerking voor een verlaagd energietarief? 

Het sociale tarief gaat al sinds 2004 mee en is bestemd voor gezinnen of alleenstaanden die zich in een moeilijke situatie bevinden. Vaak gaat het om mensen met een leefloon, een handicap of een inkomensgarantie voor ouderen. Mensen met een sociaal tarief betalen een stuk minder en de energieleveranciers zijn verplicht ze toe te kennen aan iedereen die in aanmerking komt. Sinds 1 februari is er een stevige opstoot van mensen die in aanmerking komen. De doelgroep is immers stevig uitgebreid door de federale overheid. 

Meer mensen komen in aanmerking voor sociaal tarief 

Waarom deze actie van de federale regering om meer mensen in aanmerking te laten komen? Grotendeels om de energieleveranciers gerust te stellen en in te dekken tegen wanbetalingen. Corona heeft er immers bij heel wat gezinnen stevig ingehakt en door de aanpassing komen nu ook heel wat gepensioneerden, eenoudergezinnen en alleenstaanden in aanmerking. Het gaat wel maar om een tijdelijk recht tot het einde van het jaar. 

Geen inspanningen nodig om sociaal tarief te bekomen

Het sociale tarief wordt in principe automatisch toegepast, de meeste mensen moeten hier dus helemaal niets voor doen. De mensen die nu pas in aanmerking komen voor het verlaagde tarief, gezien de tijdelijke maatregel, zullen wel tot mei moeten wachten, voor ze hier iets van merken op hun factuur. Gelukkig wordt het sociaal actief wel retroactief toegepast, dus met ingang van 1 februari. 

Zie je in mei niets veranderen en denk je toch in aanmerking te komen, onderneemt toch maar beter zelf actie. Vraag dan een attest op bij je ziekenfonds en bezorg dat aan de energieleverancier. Zit je nog met vragen, dan kun je bij de FOD Economie terecht. 

Wat is dat eigenlijk het sociale tarief? 

Het sociale tarief wordt 4x per jaar berekend door de Creg en dit op basis van de goedkoopste energietarieven op de markt. Besparingen tot 500 euro per jaar zijn mogelijk. Elke drie maanden worden de sociale tarieven herberekend en prijsstijgingen zijn gelimiteerd. De tarieven vallen steeds te raadplegen op de website van de Creg.