Slimme meter

Zoals in een eerder artikel aangegeven worden vanaf 2019 de slimme meters in Vlaanderen uitgerold. De Vlaamse Regering die de conceptnota rond deze meters in februari goedkeurde vroeg aan de Vlaamse Energieregulator (VREG) nog een bijkomende studie over de kosten en baten van deze energiemeters. Een samenvatting van de resultaten lees je in dit artikel.

 

2 vertrekscenario’s

 

Als uitgangspunt werden er 2 scenario’s in overweging genomen:

 

  • Een uitrol zoals beschreven in de oorspronkelijke conceptnota: een snelle uitrol bij prosumenten en budgetmeters en een meer geleidelijke uitrol op het ritme van nieuwbouw, metervervanging, ingrijpende renovatie en plaatsing op aanvraag bij de overige netgebruikers.

  • Een snellere uitrol, die meer aanleunt bij de Clean Energy for All Europeans voorstellen van de Europese Commissie.

 

De analyse van de VREG vertrok vanuit de huidige situatie om de impact van de slimme meters te bepalen en ging op zoek naar een voor Vlaanderen positieve business case.

 

Het resultaat?

 

De Conclusie van de VREG? Een uitrol van de slimme meters in de komende 20 jaar blijkt enorm bij te dragen aan de maatschappelijke waarde. Volgens de VREG overstijgen de baten, de kosten ruimschoots. Aan het invoeren van de slimme meters zou een positieve waarde van maar liefst 336 miljoen euro verbonden zijn. Worden de slimme meters over 10 jaar uitgerold dan stijgt de positieve waarde tot maar liefst 393 miljoen euro.

 

De VREG geeft wel duidelijk aan dat er om tot bovenstaande resultaten te komen werd uitgegaan van heel wat veronderstellingen. Lees: ze steken er hun handen niet voor in het vuur. Zo gaat de VREG er vanuit dat consumenten hun consumptiegedrag gaan aanpassen, door bijvoorbeeld hun energieverbruik aan het tijdstip te gaan aanpassen. Verder stellen ze dat de slimme meters ook voor een nieuwe marktdynamiek zullen zorgen, waardoor de prijzen kunnen dalen. Bij Tariefchecker geloven we nog altijd meer in het vergelijken van energieleveranciers, maar dit zou inderdaad wel een bijkomende ondersteuning kunnen zijn.

 

Dalende inkomsten, verhoging distributietnettarieven?

 

Hoewel de VREG het resultaat dus eerder positief inschat is het toch uitkijken voor addertjes. Door het slimmer consumeren zouden de inkomsten van energieleveranciers wel eens onder druk kunnen komen te staan, waardoor de kosten van de slimme meters wel eens op een slinkse wijze in de verhoging van de distributienettarieven zouden doorgerekend kunnen worden.

 

Verder blijkt dat hoe sneller het netwerk van slimme meters uitgerold dient te worden, hoe hoger de kosten oplopen voor de energieleveranciers. Kortom, het is uitkijken geblazen dat het verstandiger consumeren van energie niet gecompenseerd wordt door verhoogde distributienettarieven!

 

De conclusie

 

De VREG geeft in haar nota duidelijk aan dat de beleidsbeslissing om een netwerk aan slimme meters uit te rollen een juiste is. Kanttekening daarbij is wel dat de impact sterk kan verschillen afhankelijk van de klant.

 

Hoewel het er dus op lijkt dat je vanaf 2019 kan gaan besparen op je energiekost door de slimme meter, kies je maar beter eieren voor je geld. Door de tarieven van de energieleveranciers te vergelijken op Tariefchecker bespaar je sowieso. Het kiezen voor de voordeligste leverancier kan je honderden euro’s per jaar doen besparen. Het is nog maar de vraag of het invoeren van de slimme meters hetzelfde effect gaat hebben.