De VREG publiceerde onlangs haar Brandstofmixrapport. De belangrijkste conclusies die we daaruit konden halen hebben we al eerder beschreven, maar bij het doornemen van het rapport viel onder onderstaande tabel ook op.

 

Tabel: hoeveelheid groene stroom geleverd in Vlaanderen (Bron: VREG)

 

 

 

We zien hier de evolutie van de hoeveelheid groen (gekleurde) stroom die geleverd werd in Vlaanderen sinds 2005. Zeer opvallend is de ‘bult’ die we daarin opmerken tussen 2009 en 2012. De cijfers uit de grafiek hebben we hieronder even voor je in een grafiek gegoten:

 

Grafiek: toe- en afname van levering hernieuwbare energie in Vlaanderen 

 

 

 

De reden daarvoor is opnieuw bij de Garanties van Oorsprong (GvO’s) te zoeken, en de vrijstelling op de energiebijdrage die geldig was in die periode. Als klant betaalde je bvb in 2012 +/- 5€/MWh minder taksen, en het kostte de leverancier slechts +/- 0,20 €/MWh om jouw stroom ‘groen te kleuren’. Die business case was dus snel gemaakt en onder impuls van de energieleveranciers schakelde de Vlaming massaal over op groene stroom. Het jammere was dat dat voornamelijk  Scandinavische hydro-GvO’s betrof en de groene energieproductie bij ons niet geboost werd. In 2012 werd de vrijstelling van de federale bijdrage voor groene stroomverbruikers afgeschaft omdat het zijn doel miste en zakte het aandeel groene stroom van 52 naar 30%.

 

Dat het niet terugzakte naar 0% toont wel aan dat tenminste de perceptie nog steeds leeft dat groene stroom afnemen het Belgische milieu vooruit helpt.

 

Ondersteuning van groene stroom in Vlaanderen

 

Wanneer we schrijven over pseudo-steun van groene stroom in België/Vlaanderen, kunnen we natuurlijk niet rond de effectieve steun die werd opgezet in België: de GroeneStroomCertificaten of GSC’s. Zoals welbekend werden massaal zonnepanelen geïnstalleerd onder impuls van (te) zwaar gesubsidiëerde certificaten, wat leidde tot een gigantisch tekort in de kas van de netbeheerders. Dat tekort zou opgevangen worden met een bijkomende energiebijdrage, genaamd naar haar bedenker: de Turteltaks. De taks resulteerde in het ontslag van de toenmalige Minister. Allemaal voor niets, want ondertussen werd diezelfde taks ongrondwettelijk bevonden.

 

Conclusie:

 

  1. als mensen kunnen besparen door groen te zijn doen ze dat massaal.
  2. Politics must think better: promotion of GOs does not advance Belgium / Flanders
  3. Politicians must think better: subsidies must be adjusted more quickly in function of the results achieved
  4. Politicians should think better: burdening families extra is not (always) the solution to budget problems

 

 

 

Not sure whether your current contract – whether or not with green energy – is still competitive? Check your rates now .