Wat al langer in de lucht hing is nu ook een feit, de Vlaamse energieambities worden teruggeschroefd. De doelen die tegen 2030 gesteld werden worden aangepast. De focus verschuift bovendien van windmolens naar milieuvriendelijk transport.

Minder ambitieuze energieambities

27.700 GWh aan groene energie, dat is de opgelegde hoeveelheid groene energie tegen 2030. Dat blijkt uit de conceptnota over het Vlaamse Energieplan. Alsnog ambitieuze doelstellingen, maar wel minder ambitieus dan degene die werden voorgespiegeld door Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein enkele dagen eerder.

De Vlaamse Overheid wil tegen 2030 nog maar 12.000 GWh groene elektriciteit produceren, 9% minder dan in het oorspronkelijke voorstel. De verdubbeling van zonne-en windenergie blijft wel de doelstelling, maar daarvoor wordt er vooral gerekend op zonne-energie. De doelstellingen voor windenergie werden immers stevig teruggebracht. De energieambities worden dus getemperd. 

Minder inzetten op windenergie

Volgens het nieuwe plan moet Vlaanderen tegen 2030 over een totaal vermogen aan windenergie van 2 GWe beschikken, tegenover 2,5 GWe in Tommeleins voorstel. Er moeten tussen 2020 en 2030 slechts 200 in plaats van 300 windmolens bijkomen. Toch wel een fors stuk minder dus. Al geeft Tommelein door ook een reden voor mee. Windmolens worden steeds krachtiger waardoor er minder nodig zijn.

Groene warmte met 14% omlaag

Ook de doelstellingen van de dure warmtepompen worden omlaag gebracht. De doelstellingen voor groene warmte worden met 14% naar beneden bijgesteld. Toch wil de regering de warmtepomp blijven promoten. Wie er eentje installeert krijgt een premie van 400 euro voor een warmtepompboiler.

Inzetten op biobrandstoffen

De Vlaamse regering rekent vooral op biobrandstoffen in de transportsector om de bijgestelde doelstellingen te halen. Daarvoor is de Vlaamse regering wel afhankelijk van de federale. Hoewel het oorspronkelijke doel enkel nog zero-emissiebussen was tegen 2030, moeten dit er nu een kwart worden.

Gevolgen voor consument

Wat de gevolgen van deze beslissingen zullen zijn op de energiefactuur is nog maar de vraag. Wil je op zeker spelen vergelijk dan vandaag nog je energietarief op Tariefchecker. Zo weet je dat je nu alvast geen euro teveel betaalt. Vergelijken en overstappen is heel eenvoudig op Tariefchecker. Zo kan je alvast heel wat euro’s besparen.

 

Bron: De Tijd