Vlaams klimaatakkoord groener

Eind vorig jaar werd door de Vlaamse regering het nieuwe klimaatakkoord goedgekeurd. We kunnen alvast spreken van een stevige trendbreuk met het verleden en dat zal je ongetwijfeld de komende jaren gaan merken. Uitzonderlijk is ook dat zowel de meerderheid als oppositie zich achter het klimaatakkoord scharen en er gezamenlijk de schouders willen onder zetten.

Wat houdt het klimaatakkoord in?

Het afgesloten klimaatakkoord moet Vlaanderen in staat stellen aan de doelstellingen die door de Europese Unie werden opgelegd te voldoen. De deadline die Europese Unie de lidstaten heeft opgelegd is 2030. Deze doelstelling werden overigens geformuleerd tijdens de Europese klimaattop van 2015 in Parijs.

Welke maatregelen zijn er in het klimaatplan opgenomen?

Hieronder geven we je de belangrijkste krijtlijnen mee van het Vlaams klimaatakkoord:

  • De Vlaamse regering vraagt aan de federale de gunstmaatregelen voor bedrijfswagens en tankkaarten af te bouwen.
  • Er wordt gestreefd naar minder personenwagens met een verbrandingsmotor (diesel/benzine). Met als ambitieuze doelstelling de verkoop met de helft te doen dalen tegen 2030.
  • De Lijn mag vanaf 2019 enkel nog elektrische, hybride of waterstofbussen aankopen.
  • Tegen 2040 komt er een betonstop. Er mogen dan geen huizen meer gebouwd worden op lege gronden. Duurzame verwarming wordt gepromoot.

Nog een belangrijk punt is dat Vlaanderen tegen 2030, maar liefst 27% hernieuwbare energie moet opwekken. Als je weet dat dit percentage momenteel nog een stuk onder de 10% ligt geen kleine opgave.

En wat over de taalgrens?

Bovenstaande maatregelen hebben enkel een impact op Vlaanderen, maar wat gebeurt er over de taalgrens? De regionale overheid van Wallonië heeft momenteel nog geen grote stappen gezet of maatregelen aangekondigd. Buiten het feit dat de helft van de Waalse regering zich met een hybride wagen verplaatst en er is aangekondigd dat de belasting op de personenwagens wordt herbekeken, beweegt er weinig.

Tijd om actie te ondernemen!

Het spreekt voor zich dat bovenstaande maatregelen op korte en middellange termijn een stevige impact op je huishouden gaan hebben. Investeren in klimaatvriendelijke technologie loont en hernieuwbare energie krijgt door dit akkoord een extra boost. Minder en bewuster verbruiken daar draait het om.

 

Een eerste, waardevolle stap is alvast het vergelijken van de energietarieven. Op Tariefchecker.be vergelijk je in een handomdraai de tarieven van een heel aantal energieleveranciers. Fikse besparingen – vaak honderden euro’s – zijn mogelijk. Geld dat je vervolgens kan investeren in klimaatvriendelijke technologie en apparatuur. Zo zorg je voor winst op korte en lange termijn! Heel wat energieleveranciers maken trouwens al gebruik van hernieuwbare energie.

Vergelijk ze nu op Tariefchecker.be