Dat de gascentrales stevig gesubsidieerd worden blijkt uit een artikel in De Tijd. Deze subsidies zouden tot 940 miljoen euro per jaar kunnen kosten. Volgens energiewaakhond de CREG minstens 800 miljoen dan nodig. 

Gezinnen betalen meer door komst gascentrales

De impact van deze subsidie? Wel, het gemiddelde factuur van een gezin zou zo maar even met 105 euro per jaar kunnen stijgen. De gascentrales zullen in principe ingezet worden ter vervanging van de kerncentrales die in 2025 moeten sluiten. Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) heeft daarom een subsidiesysteem opgezet dat de bouw van nieuwe gascentrales moet stimuleren. Een systeem dat dus een aardige duit kost en zal doorgerekend worden aan gezinnen en bedrijven. Een prijsstijging tot 105 euro per jaar is mogelijk … 

Maar niet enkel voor gezinnen blijkt de prijs te stijgen, ook kmo’s zouden tot 1.360 euro per jaar meer moeten betalen en ook de industriële grootverbruikers delen in de kosten. 

CREG stelt zich vragen bij subsidie

Volgens de CREG hoeft het subsidiesysteem echter helemaal niet zo duur te zijn. Zij geven aan niet te geloven in een veilingsysteem, maar een alternatief mechanisme te ontwikkelen, waarbij er een plafond wordt ingesteld. Dit zou de kosten beperken en maximaal 107 miljoen euro per jaar kosten. Ongeveer 7 euro per jaar voor een gemiddeld gezin.

Het enorme verschil valt te verklaren door de uiteenlopende visies. Volgens Elia is er maar liefst 3,9 gigawatt extra capaciteit nodig tegen 2025. Daarvoor zijn minimaal 3 nieuwe gascentrales nodig. Volgens de CREG en zware overschatting. Door de klimaatverwarming blijven de winters warmer, waardoor de stroombehoefte afneemt. Volgens de CREG moet het zelfs zonder bijkomende gascentrales lukken. 

Onduidelijkheid troef

Marghem volgde alvast de CREG niet en diende haar eigen plan in bij de Europese Commissie. Die moet nu oordelen of het steunmechanisme in regel is. Over de financiering van de steunmaatregel is er geen duidelijkheid. Enkel de MR lijkt zich achter het plan te scharen.