Staatssteun Belgische kerncentrales

Recent lazen we in een persbericht dat de Commissie voor Overheidssteun van de EU de aanvraag van België voor de verlenging van het openblijven van de 3 kerncentrales (Doel 1, Doel 2 en Tihange 1) heeft goedgekeurd. Dit doet toch wel wenkbrauwen fronsen, maar de aanvraag blijkt al in september 2016 door de Belgische overheid te zijn ingediend.

 

Elk land vrij om zijn energiemix te bepalen

 

Volgens de EU-verdragen staat het elk lid vrij om zijn eigen energiemix te bepalen en blijft het de eigen keuze of er verder wordt geïnvesteerd in nucleaire technologie. De enige rol die de Commissie speelt is controleren of de overheidssteun de markt niet ontwricht en de vrije markt zijn rol kan blijven spelen.

 

Al in 2014-2015 sloot de Belgische overheid een overeenkomst af met Engie-Electrabel en EDF Belgium om de operationele werking van de 3 kerncentrales te verlengen. In deze overeenkomst is opgenomen dat beide partijen zich engageren tot het investeren van € 1,3 miljard. In ruil daarvoor kregen ze de garantie de kerncentrales nog 10 jaar langer te mogen uitbaten. Verder werd er ook een clausule in opgenomen dat indien de Belgische staat voortijdig besluit de kerncentrales te sluiten, de energieleveranciers hiervoor een financiële compensatie krijgen. Deze garanties waren volgense de Belgische staat nodig om de energieleveranciers over de streep te trekken.

 

Marktverstorend

 

Een onderzoek van de Europese Commissie wees uit dat deze steun een te groot voordeel biedt aan de energieleveranciers. Om de verstoring van de Belgische energiemarkt te voorkomen concludeerde de Commissie dat Engie-Electrabel – de grootste speler op de Belgische energiemarkt – het equivalent van de opgewekte energie van de kerncentrales aan collega’s/concurrenten moet verkopen. Dit zou de liquiditeit op de elektriciteitsmarkt moeten garanderen en de concurrentie aanwakkeren. Met deze aanpassing kon de Commissie voor Overheidssteun akkoord gaan met de overeenkomst.

 

Deze beslissing zal ook gepubliceerd worden door de Europese Commissie onder het nummer SA.39487.

 

Prijzen blijven stijgen

 

Of deze overeenkomst een positieve werking gaat hebben op de prijzen op de energiemarkt is natuurlijk nog maar de vraag. De voorbije jaren gingen deze enkel de hoogte in. We laten het feit dat we hier natuurlijk niet over hernieuwbare energie hebben voor het gemak even buiten beschouwing. Dat hier het laatste nog niet over gezegd is, is alvast duidelijk.

 

Vergelijken loont

 

De snelste manier om uw energietarieven te drukken is door te vergelijken. Dat kan je heel makkelijk met de Tariefchecker. Zowat alle Belgische leveranciers worden er met elkaar vergeleken en serieuze besparingen zijn mogelijk. Bovendien kan je ook opteren voor leveranciers die werken met groene energie. Vergelijk vandaag nog de tarieven met de Tariefchecker en begin te besparen!