De Europese doelstellingen zijn ambitieus. Deze week zette de Europese Commissie het ligt op groen om verplicht 40% energie te besparen tegen 2030. Een geweldige uitdaging, die als we Anneleen Van Bossuyt van N-VA mogen geloven, heel wat gaat kosten en zijn doel ver voorbijschiet.

 

Een andere visie op energieverbruik

 

Om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% terug te dringen, ligt de focus van de EU op hernieuwbare energie en een betere financiering van groene projecten. Energie-efficiënter worden speelt hierbij een belangrijke rol, alleen interpreteert de Europese Commissie dit anders dan de N-VA. Terwijl deze laatste energie-efficiëntie eerder ziet als hetzelfde resultaat bereiken met minder energieverbruik, wil de EU dat we simpelweg minder verbruiken. Het lijkt een nuance, maar is een belangrijk verschil.

 

Hogere kosten

 

Volgens de politieke partij gaan er met de zienswijze van de EU, hoge kosten gepaard. Zo moeten alle huizen tegen 2050 quasi energieneutraal zijn. Als je weet dat België heel wat oude huizen telt, bijna een onmogelijke opgave of toch eentje die heel veel gaat kosten. De renovatiekosten zullen pittig zijn, terwijl jonge gezinnen zonder hulp, nu al amper een woning kunnen kopen.

 

Er gaan dan ook stemmen op om de ambities realistisch te houden, door haalbare doelstellingen voorop te stellen. Alleen zo worden ze haalbaar en springt iedereen mee op de kar.

 

Matiging van eisen?

 

Ondertussen hoort men in de wandelgangen dat de Europese Commissie wil uitkomen bij 30% besparing, wat al een stuk realistischer is. Wat zeker ook voor het Belgische bedrijfsleven een verademing zal zijn. Heel wat Vlaamse bedrijven uit de chemische cluster en staalsector vallen immers onder het ETS-systeem, dat de afgelopen jaren werd geperfectioneerd. Dit systeem regelt de handel in uitstootrechten van broeikasgassen. Onze bedrijven behoren vandaag tot de wereldtop op het vlak van energie-efficiëntie, maar als Europa bijkomende loodzware verplichtingen oplegt, wordt hun situatie onwerkbaar. Verhuizen naar landen net buiten de grenzen van de EU, waar lagere milieunormen gelden, is dan hun enige mogelijkheid om te blijven produceren.

 

In januari staat er in elk geval een nieuwe plenaire vergadering van de Europese Commissie op het programma. Wie weet komt er nog verandering in de plannen…

 

 

 

Bron: Knack