Gas energie switch

Een tijd geleden besliste de federale overheid om over te schakelen van ‘arm’ naar ‘rijk’ gas. Een omschakeling waar een kostenplaatje van om en bij de 500 miljoen euro aan vasthangt. De Federale Overheid had daar eerder de oprichting van een nationaal fonds in het vooruitzicht gesteld, maar daar is tot op heden nog niets van in huis gekomen.

 

Wat is het verschil tussen ‘arm’ en ‘rijk’ gas?

 

België importeert 2 soorten gas. Arm gas met een lage calorische waarde dat voornamelijk uit Nederland komt en rijk gas met hogere calorische waarde dat onder meer uit Qatar, Rusland en de Noordzee komt. Aangezien Nederland de productie van dit arm gas vermindert en in 2030 stopzet, heeft België gekozen om over te schakelen op rijk gas. Daar hangt dus echter wel een stevig prijskaartje aan vast.

 

Strubbelingen tussen Wallonië en Vlaanderen

 

Volgens de Waalse regering zijn er wettelijke bezwaren tegen de oprichting van een nationaal fonds, maar langs Vlaamse kant vrezen ze een communautair manoeuvre. De omschakeling vindt immers voor meer dan 90% in Vlaanderen en Brussel plaats, terwijl de Walen evenveel moeten bijdragen.

 

Vlaams Energieminister Bart Tommelein houdt alvast voet bij stuk en wil dat er een nationaal fonds komt. Dit is immers in het regeerakkoord opgenomen. In september komt het dossier alvast op tafel op het overlegcomité tussen de federale overheid en de gewesten.

 

Switch al in gang gezet

 

Ondanks de bovenstaande discussie hebben de netbeheerders de switch al in gang gezet. In delen van Antwerpen en Sint-Truiden wordt de switch volgend jaar al doorgevoerd. De informatieronde is alvast bezig. Het gaat hier overigens om een zeer intensieve en tijdrovend operatie want alle gasaansluitingen en -toestellen dienen gecontroleerd te worden.

 

 

Bron: HLN