Energiemeters

Dat de Belg het steeds moeilijker krijgt om zijn energiefactuur te betalen staat als een paal boven water. Het aantal afbetalingsplannen voor gas en elektriciteit zaten het voorbije jaar immers stevig in de lift. Vorig jaar steeg dit aantal met 6% naar 125.423. 

 

Hoogte afbetalingsplannen daalt

 

Toch is het niet al kommer en kwel. Het aantal afbetalingsplannen voor gas en elektriciteit mag dan stijgen, het bedrag is wel in dalende lijn en er waren ook minder budgetmeters nodig in 2018. Dat blijkt uit het Rapport Sociale Statistieken 2018 van de VREG. Al bij al blijven de betalingsproblemen dus stabiel. Alarmerend is het nog niet, maar de oranje knipperlichten pinken wel. Logisch, als je weet dat de energietarieven in België bij de duurste van Europa zijn

 

Meer en meer klanten op straat gezet 

 

Niet enkel het aantal afbetalingsplannen nam toe, er werden ook meer klanten buitengezet bij hun energieleverancier. Vervolgens worden deze verplicht opgepikt door de distributienetbeheerder. Dit zijn kosten waar we met zijn allen voor opdraaien. Ook bij deze netbeheerders waren er immers meer betalingsproblemen. 

 

Aantal budgetmeters daalt 

 

Toch hoeven we nog niet te panikeren, het aantal budgetmeters nam immers af. Volgens de VREG is dit nog steeds de beste indicator binnen de sociale statistieken om van structureel probleem rond energiearmoede te spreken of niet. Er werden in 2018 meer schulden afbetaald dan het jaar voordien, waardoor deze klanten opnieuw bij een commerciële energieleverancier terecht kwamen.  Op 31 december 2018 waren er 41.042 actieve budgetmeters voor elektriciteit, een daling van 1,11 procent ten opzichte van 1 januari. Ook het aantal aardgasbudgetmeters daalde doorheen 2018, maar niet significant.

 

Campagnes werken 

Volgens de VREG hebben de campagnes in 2017 gezorgd voor een uitgebreide bewustwording rond de minimale levering aardgas. Deze leidde enerzijds tot een bredere toepassing door de OCMW’s, anderzijds ook tot een verhoging van het aantal aanvragen bij de doelgroep. Het aantal toegekende aanvragen nam toe van 3.695 naar 5.127 in 2017. Ook in 2018 hadden deze campagnes nog effect en stegen de aanvragen naar 5.408, of 19,27 procent van de gezinnen met een budgetmeter voor aardgas. 

 

Bron: HLN