Zonnepanelen groene energie

Jaarlijks wordt door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg VREG, de Marktmonitor uitgevoerd. Deze enquête geeft inzicht in het gedrag van de elektriciteits- en aardgasklanten in Vlaanderen. Begin november zijn de resultaten gepubliceerd van de Marktmonitor 2018, waarbij 1000 gezinnen en 1000 bedrijven deelgenomen hebben. Een korte uiteenzetting.

Belgen informeren zich over energie

In 2018 gaf 67% van de gezinnen en 71% van de kmo’s aan zich voldoende geïnformeerd te voelen over de energiemarkt. 70% van de kleine bedrijven met 1 tot 4 werknemers voelt zich voldoende geïnformeerd. Over sommige thema’s bleken echter nog wel onduidelijkheden te zijn. Zo denkt 1 op de 8 gezinnen nog altijd onterecht dat ze een verbrekingsvergoeding moeten betalen bij een vroegtijdige overstap naar een andere leverancier. Een kwart van de elektriciteitscontracten heeft een variabele elektriciteitsprijs, toch denkt slechts 10% van de gezinnen een variabele elektriciteitsprijs te hebben. Voor aardgas is het verschil nog groter. Hoewel slechts 10% van de gezinnen een variabele aardgasprijs denkt te hebben, is dat in werkelijkheid bijna 43%. Er bestaan dus nog veel onduidelijkheden, ondanks het feit dat de Belg zich steeds beter informeert aldus de Marktmonitor.

Meer en meer Belgen gebruiken vergelijkingssite

Goed nieuws voor tariefchecker.be want uit de resultaten van de Marktmonitor 2018 bleek dat het belangrijkste kanaal om over te stappen naar een andere energieleverancier een prijsvergelijkingswebsite als tariefchecker.be is! De VREG blijft naast initiatieven op het internet voor gezinnen ook de belangrijkste informatiebron over de energiemarkt. De kmo’s gaan net iets meer te rade bij hun energieleverancier zelf dan bij de VREG.

Prijs is doorslaggevend bij het overstappen

Voor gezinnen blijft de prijs veruit de belangrijkste reden om voor een andere energieleverancier te kiezen, gevolgd door groene stroom en betrouwbaarheid. Ook bij de bedrijven is prijs doorslaggevend om over te stappen, gevolgd door betrouwbaarheid, dienstverlening en groene stroom. Dat wijst de Marktmonitor duidelijk uit.

Ruime meerderheid is voorstander van een vrije energiemarkt

Ondanks het dalend aantal afnemers dat zich voldoende geïnformeerd voelt, is nog altijd 67% van de gezinnen, 82% van de kleine bedrijven en 84% van de kmo’s voorstander van de vrijmaking van de energiemarkt.

Aantal energieklanten dat wisselt van energieleverancier, blijft hoog

Het aantal gezinnen en bedrijven dat van energieleverancier verandert, blijft zeer hoog. Meer dan de helft van de gezinnen (62%) zegt ooit van elektriciteitsleverancier te zijn veranderd. Dat aandeel is ongeveer hetzelfde als de voorbije jaren. Het gemiddeld aantal overstappen neemt wel toe. Prijsvergelijkingswebsites als tariefchecker.be bieden hierbij uitkomst. Bij kmo’s nam het aantal bedrijven dat ooit overstapte voor elektriciteit toe tot 74%. Kleine bedrijven zijn het vaakst actief, wel tot 76%.

Dat overstappen van energieleverancier duidelijk in de lift zit is dus zeker geen fabeltje volgens de Markmonitor. Het is gratis, dus waarom zou je het niet doen?