Je hebt het misschien al in het nieuws gehoord, er komt een terugbetaling van een deel van de federale elektriciteitsbijdrage. Nu ja korting, je hebt de afgelopen jaren te veel betaald en dat krijg je nu terug. Wij duiken even wat dieper in de materie en leggen ook even uit wat die bijdrage eigenlijk inhoudt.

Wat is de federale elektriciteitsbijdrage?

In België betaal je een toeslag op elke verbruikte kilowattuur die je afneemt van het elektriciteitsnet. Een deel van de werkingskosten van de CREG en een aantal andere zaken worden met deze kosten vergoed. De transmissienetbeheerder rekent deze federale bijdrage aan zijn eigen klanten aan en aan de distributienetbeheerders. Op jouw beurt krijg jij deze van hen doorberekend.

Door de toename van voornamelijk windmolens rekenden de distributienetbeheerders de voorbije jaren grotere volumes elektriciteit aan dan wat effectief door hen werd afgenomen. De distributienetbeheerders kregen dus meer binnen dan wat ze zelf aan Elia betaalden. Hierdoor ontstaan natuurlijk overschotten …

Ze konden deze overschotten echter niet zomaar terugstorten, daarvoor was een wetsaanpassing nodig. Deze is nu rond en een terugbetaling kan dan ook snel volgen. Het totaalbedrag van de openstaande saldi bedraagt zo’n 85 miljoen euro.

Hoeveel korting krijg je nu op je federale elektriciteitsbijdrage

De korting op de federale elektriciteitsbijdrage zal bepaald worden op basis van je huidige elektriciteitsverbruik (kWh) en het bedrag is ook afhankelijk van het netgebied waar je woont. Concreet, hoe meer je verbruikt, hoe hoger de korting. Verwacht geen enorme bedragen, we spreken over bedragen van rond de 6 euro. Bovendien kunnen de saldi per netbeheerder sterk verschillen.

Verrekening vanaf 1 juli 2018

De distributienetbeheerders hebben in nauw overleg met de VREG afspraken gemaakt rond de terugbetaling. De terugbetaling start vanaf 1 juli 2018 en loopt over een termijn van anderhalf jaar. De VREG heeft de bedragen die terugbetaald moeten worden gecontroleerd.

Je krijgt geen geld terug, maar er zal een verrekening plaatsvinden via de huidige tarieven.

Meer besparen op energie?

Elke korting is mooi meegenomen, maar al bij al is deze korting minimaal. Wil je werkelijk besparen? Vergelijk dan zeker eens je huidige energietarief via Tariefchecker. Jaarlijks vergelijken en overstappen loont. Besparingen van honderden euro’s zijn mogelijk, dus waarom zou je niet vergelijken?