Brandende lamp

Eureka, de gebeden van heel wat mensen zijn verhoord, jouw energiefactuur dient binnenkort eenvoudiger te worden en mag nog maximaal 2 pagina’s omvatten. Bovendien dient dezelfde structuur door alle energieleveranciers gebruikt te worden. Eindelijk, orde in de chaos! Een duidelijk energiefactuur komt geen seconde te vroeg.

Energiefactuur nog maximaal 2 pagina’s

Een recent akkoord tussen de energieministers van ons land, geeft aan dat de energieleveranciers volgend jaar hun energiefacturen eenvoudiger moeten maken. Dit moet de consument toelaten makkelijker facturen te kunnen vergelijken tussen de verschillende spelers op de markt. Momenteel sommige energiefacturen maar liefst 7 pagina’s met een kluwen aan kosten, heffingen en tarieven. De consument krijgt vaak kop noch staart aan het energiefactuur.

Detail nog steeds mogelijk op energiefactuur

Samenhorende rubrieken en verplichte gegevens zullen ervoor moeten zorgen dat de onduidelijkheid verdwijnt. Het verbruik en de kostprijs zullen een stuk makkelijker terug te vinden zijn op de energiefactuur. Wie toch nog een gedetailleerde uitsplitsing wil, zal deze kunnen vinden op het onlineportaal van de leverancier in kwestie. Volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein moet deze vereenvoudiging bijdragen tot een groter bewustzijn omtrent de kost van energie en moet het ook aanzetten tot het besparen van energie.

Prijs blijft even hoog voor energie

Hoewel het om een fikse vereenvoudiging gaat is Test Aankoop niet helemaal tevreden. Zij hadden graag een aantal kostenposten zien verdwijnen en overgeheveld worden naar de algemene middelen. Isolatiepremies en groenestroomcertificaten worden nog steeds via de factuur gefinancierd, terwijl die zaken volgens Test Aankoop beter via de aanslagbrief van de personenbelasting worden geregeld. Volgens de organisatie leven één op vijf mensen in energie-armoede. Zij blijven alvast pleiten voor een verlaging van de energiefactuur.

Tariefchecker biedt totaaloverzicht energieprijzen

Vergelijken kan dan wel een stuk makkelijker gemaakt worden, een totaaloverzicht krijgen over alle tarieven op de markt lukt het best met Tariefchecker. Wij groeperen de tarieven van alle energieleveranciers, houden rekening met de aanbiedingen en zorgen ervoor dat je de laagste prijs betaalt voor je energie. Daar mag je zeker van zijn, vergelijk het gerust achteraf op je vereenvoudigde factuur!