Zonnepanelen

Binnenkort is de digitale stroommeter een feit, en heel wat eigenaars van zonnepanelen vrezen een duurdere energierekening. Bovendien aarzelen heel wat mensen om zonnepanelen te installeren. Brengen zonnepanelen in de toekomst nog op? Wij zochten het alvast even uit

Het einde van het prosumententarief

De energie opgewekt door zonnepanelen kan twee kanten uit. Ofwel wordt deze onmiddellijk verbruikt, ofwel wordt deze aan het distributienet geleverd. Als eigenaar van zonnepanelen gebruik je dus zonne-energie, maar krijg je ook geleverd. Hiervoor betaal je een vaste bijdrage voor het gebruik, het zogenaamde prosumententarief. Althans tot nu, want binnenkort krijg je een digitale meter, waardoor je een exacter bedrag gaat moeten betalen. Heel wat mensen vrezen daardoor meer te moeten gaan betalen. Maar klopt dit?

Bij de digitale meter worden de productie en het verbruik van jouw energie apart geregistreerd, dat is nu niet het geval. De meter registreert de afname van en de injectie in het net, een aparte productieteller meet de elektriciteit die je zonnepanelen opwekken. Zo kan voor eigenaars van zonnepanelen exact bepaald worden hoeveel stroom ze van het net halen. Daarop worden dan de gewone nettarieven toegepast, zoals bij mensen zonder zonnepanelen. Een eerlijker systeem dan nu. Al blijft het voor eigenaars van zonnepanelen wel mogelijk nog ettelijke jaren volgens de huidige regeling te werken.

Installatie zonnepanelen slabakt

Heel wat mensen met interesse in zonnepanelen aarzelen door deze nieuwe regeling. Het afgelopen jaar was er dan ook een stevige terugval in het aantal installaties van zonnedelen. De nieuwe geïnstalleerde capaciteit daalde met 7%. Nochtans uit simulaties van het VREG blijkt dat de nieuwe regeling zeker niet voor iedereen hogere kosten oplevert.

Volgens de VREG zal, op basis van de huidige ontwerpregelgeving, 60% van de eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter minder betalen. 40% betaalt meer dan het prosumententarief, maar dan zou het maar om enkele euro’s gaan.

Momenteel buigt de politiek zich wel over dit vraagstuk, en bekijken ze hoe mensen met zonnepanelen hun rendement kunnen behouden. Een oplossing is er echter nog niet.

Verbruik je zonne-energie onmiddellijk

Op dit moment staat vast, dat mensen die minder van het net halen, minder zullen moeten betalen. Het komt er dus op aan zoveel mogelijk energie van je zonnedelen onmiddellijk te verbruiken. Simpel is dit niet, maar 30 tot 35% zou volstaan. Het juiste aantal, niet te veel, maar ook niet te weinig, wordt dus belangrijk.

Zo verbruik je onmiddellijk jouw opgewekte zonne-energie

  • Gebruik je huishoudtoestellen overdag als de zon schijnt.
  • Boilers en warmtepompen. Met een tijdschakelaar kun je je water overdag opwarmen als de zon schijnt. Laat uw warmtepomp instellen op het verbruik van zonne-energie.
  • Installeer een thuisbatterij, al kost deze momenteel nog veel.

Bron: De Tijd