Zonne-energie opslaan besparen

Er werd nog nooit zoveel zonne-energie opgewekt als de afgelopen jaren, maar het kost steeds meer moeite om deze op te slaan en nuttig in te zetten. Toch zijn er een aantal manieren om die opgewekte energie op te slaan en in te zetten in een duurzame stroomkring.

 

5 oplossing voor een duurzame stroomkring

 

Duurzame bronnen uitzetten bij een teveel aan stroom

 

Aangezien je een kerncentrale niet even stil kan leggen, worden bij een teveel aan energie momenteel de duurzame bronnen als eerste uitgeschakeld. Aangezien de sluiting van de kerncentrales op het programma staat, zou dit in de toekomst weleens kunnen wijzigen. Tot dat moment aanbreekt zullen duurzame bronnen nog geregeld op non-actief staan.

 

Stroomsnelwegen aanleggen

 

De zon schijnt een stuk meer in Zuid-Europa, daar moeten we je waarschijnlijk niet van overtuigen. Stroomsnelwegen van Zuid- naar Noord-Europa kunnen de energie makkelijk overhevelen. Het is een relatief goedkope oplossing, al zijn er wel veel kabels voor nodig. Verschillende gemeentes in Frankrijk zitten hier echter niet op te wachten en onder de grond aanleggen zoals in Duitsland, is dan weer wel een dure zaak. Dit wordt dus nog op beperkte schaal ingezet.

 

Schuiven met de vraag

 

Al eeuwenlang is de energiemarkt vraag gedreven. Hoe meer vraag, hoe meer productie. De sterke opkomst van duurzame energie zou dit model omver kunnen gooien. De markt zal steeds meer aanbod gedreven worden en de slimme toestellen helpen daarbij. Dit is momenteel echter maar een druppel op een gloeiende plaat. Bovendien helpt het feit dat consumenten nu altijd evenveel betalen voor energie niet. Dit ongeacht of er overschotten zijn of niet.

 

Opslag in accu’s

 

Accu’s zouden duurzame stroom kunnen opslaan bij overschot en beschikbaar maken bij een tekort. Net over de grens in Nederland wordt al volop geëxperimenteerd met (thuis)accu’s. Ook de universiteiten werken naarstig aan oplossingen om de energie op te slaan. Het nadeel is dat accu’s kostelijk zijn en slijten. Hoewel de kosten snel dalen, zal energie uit accu’s nog een hele tijd kostelijk blijven, waardoor een grote doorbraak uitblijft.

 

Verbruik het

 

Momenteel zijn er nog weinig grootschalige oplossingen beschikbaar, dus worden vaak de windmolen stilgelegd en de zonnepanelen uitgeschakeld. Toch is er eenvoudige oplossing: verbruik de opgewekte energie! Vooral industrieën die veel met stoom werken zouden er baat bij hebben. Deze kunnen werken met een soort van enorme waterkokers. In tijden van overschotten zouden deze kokers dan aan het werk gezet kunnen worden. Stoom met stroom. Dit kost geweldig veel energie en overschotten kunnen zo relatief goedkoop opgesoupeerd worden.

 

 

 

Bron: Volkskrant