Capaciteitstarief VREG

In een eerder artikel schreven we al dat de Vlaamse Regulator voor Energie en Gas (VREG) werkt aan een betere/aangepaste tariefstructuur voor de distributienettarieven. Een aanpassing – voorzien tegen 2019 – die ervoor moet zorgen dat een eerlijkere verdeling is van de kost. Momenteel betalen gezinnen met zonnepanelen bijvoorbeeld amper kosten, terwijl ze net voor meer trafiek op het netwerk zorgen. Een scheve situatie die de VREG wil gaan corrigeren. De vraag is vooral hoe?

 

Waarom de VREG een aanpassing wil?

 

Recent kondigde de VREG alvast aan dat een switch/aanpassing momenteel wordt onderzocht, maar dat er geen beslissing is genomen. Maar waarover gaat het nu eigenlijk?

 

Momenteel betalen gezinnen in België een bedrag als nettarief op basis van hun afname. Concreet: hoe meer je afneemt, hoe duurder het wordt. De overkoepelende doelstelling daarvan is om gezinnen verstandig met hun energiegebruik te laten omspringen. Alleen voor de netbeheerders hangen de kosten niet af van het verbruik, maar wel van de capaciteit. Deze merken dat hun capaciteitskosten stijgen door de toenemende flexibiliteit, de grote hoeveelheid zonnepanelen en de komst van steeds meer batterijen. Zo ontstaat een nieuw fenomeen: heel wat gezinnen vragen heel wat capaciteit, maar hebben bij de meterlezing geen netto verbruik waardoor ze vandaag niet bijdragen aan de hogere kosten. Inefficiënt en duur, maar vooral niet echt eerlijk.  Een doorn in het oog van de VREG.

 

Wat gaat er dan effectief gebeuren?

 

Als er overgeschakeld wordt op een capaciteitstarief zullen gezinnen geen variabele vergoeding meer betalen, maar een vaste vergoeding op basis van hun aansluitcapaciteit. Let wel: niet-netgebonden kosten zoals isolatiepremies, straatverlichting en anderen vallen buiten deze kosten. We geven nogmaals mee, voorlopig gaat het nog maar om een studie.

 

Hoe ver staat de VREG met het capaciteitstarief?

 

Wat ze dan juist aan het onderzoeken zijn bij de VREG? Hoe ze de kosten beter kunnen toewijzen, toch de mensen responsabiliseren om verstandig met hun energieverbruik om te springen en de nettarieven eerlijker kunnen verdelen. Dit zou dan vervolgens moeten resulteren in een efficiënter gebruik van het distributienet en beter beheersbare kosten.

 

Vorig jaar werd door de VREG een bevraging gehouden. De antwoorden die binnenkwamen waren zeer uiteenlopend en er werden best wel wat aandachtspunten en bedenkingen geuit. Het belangrijkste punt was misschien nog wel dat heel wat gezinnen en bedrijven momenteel niet in staat zijn hun capaciteitsverbruik te bepalen. De VREG geeft dan ook volmondig toe dat de gebruikers hierin ondersteund en gesensibiliseerd dienen te worden.

 

Bij de VREG beseffen ze dan ook dat bijkomend onderzoek naar de impact én flankerende maatregelen nodig zijn. Opnieuw naar de tekentafel dus. In de komende maanden zullen bepaalde vragen/bemerkingen dan ook verder onderzocht worden, want naast de kost zijn er toch ook wel wat maatschappelijke consequenties aan verbonden.

 

Dus concreet?

 

Momenteel staan er dus nog geen aanpassingen op het programma en de vraag is nog maar of deze er ooit gaan komen. We houden jullie alvast geregeld via dit kanaal op de hoogte.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *