Wereldwijd telt de sector van hernieuwbare energie voor het eerst meer dan 10 miljoen banen. In 2017 werd er een forse groei opgetekend in jobs, de sector zit dus duidelijk in de lift.

 

In 2017 kwamen er meer dan 500.000 banen bij in de sector, goed voor een groei van 5,3% blijkt uit een rapport van Irena (Internationale Agentschap voor Hernieuwbare Energie).

 

De grootste werkgevers in hernieuwbare energie

 

China, Brazilië, India, de VS, Duitsland en Japan zorgen voor het meeste banen. Samen zijn ze goed voor meer dan 70% van de banen. Het merendeel van de jobs situeren zich in Azië.

 

Als we gaan kijken welke hernieuwbare energie het meeste banen schept, komen we uit bij zonne-energie. Een sector die goed is voor 3,4 miljoen banen, een stijging van 9%. Vooral China blijkt hier het voortouw te nemen. De enige sector waar Europa een échte rol van betekenis speelt is in windenergie.

 

Duitsland is bijzonder in hernieuwbare energie

 

Dat er echter in Europa ook vooruitstrevende landen zijn, blijkt uit het voorbeeld van Duitsland. Energiecoöperaties van consumenten hebben daar bijna een derde van de markt voor hernieuwbare energie in handen. Heel wat regio’s hebben er hun eigen energiecoöperatie.

 

In heel Duitsland zijn er ongeveer 900.000 inwoners lid van een coöperatie. Die investeerden in totaal zo’n 1,5 miljard euro. Ze zijn dan ook de grootste investeerder in de energiesector. De burgers hebben zo meer macht, produceren hun energie lokaal en zorgen voor een verminderde uitstoot. Bovendien leidt het ook tot regionale economische groei. Het lijkt dus wel de ideale manier om de energietransitie te realiseren.