Kerncentrales energiepact

Evident was het niet, maar vorige week sloten de vier energieministers van ons land een akkoord over het Energiepact. De tekst moet nog wel door de verschillende regeringen goedgekeurd worden, maar de krijtlijnen zijn alvast getrokken.

 

Wat is het federale energiepact?

 

Het interfederale Energiepact omvat de visie op het energie- en klimaatsbeleid tussen nu en 2050. Het is wel meer dan een visie, het zijn eigenlijk de beleidslijnen voor de komende jaren. De belangrijkste en meest spraakmakende beslissing? Het sluiten van de kerncentrales in 2015. Vooral N-VA lijkt zich hier niet zomaar bij neer te leggen en wil spijkerharde garanties dat dit de energiekosten niet doet stijgen en dat de bevoorrading gewaarborgd blijft. N-VA stond echter alleen met zijn eis om twee van de vier kerncentrales langer open te houden.

 

Aangezien de vier regeringen tot een akkoord moeten komen is het nog maar de vraag of het Energiepact wordt goedgekeurd in de Vlaamse en federale regering. Daar zit N-VA immers in de meerderheid en ze lijken niet zomaar bereid om te plooien.

 

Industrie kritisch voor het energiepact

 

Niet alleen N-VA staat kritisch ten opzichte van het energiepact, ook de industrie wil bijkomende zekerheden. Onder meer de Antwerpse Haven pleit voor een vertraagde kernuitstap. De concurrentie met het buitenland is momenteel al bikkelhard en de Antwerpse Haven wil dan ook met bijkomend cijfermateriaal bevestigd zien dat het energiepact realistisch is en de concurrentiepositie niet verzwakt.

 

Het is trouwens niet enkel de industrie die wantrouwig is, ook de werkgevers trekken het energiepact in twijfel. Volgens onder meer VOKA dienen we ons ongerust te maken over de bevoorradingszekerheid, de kostprijs van de elekrtriciteit en het verminderen van de CO2-uitstoot. Zij vrezen dat de kernenergie vervangen zal worden door gascentrales en dat deze duurder en vervuilender zullen zijn.

 

Gevolgen voor de prijs van onze energie

 

Dat deze beslissingen een impact kunnen hebben op de energieprijzen staat vast. Heel wat specialisten zijn het erover eens dat energie in de toekomst nog duurder zou kunnen worden. Anticiperen is dan de boodschap. Door nu al energietarieven te vergelijken en te switchen van energieleverancier kan je alvast heel wat geld besparen. Via Tariefchecker vergelijk je alle energieleveranciers en pik je er de goedkoopste eenvoudig uit. Zo ben je alvast de mogelijke prijsstijgingen een stap voor.

 

Alle kerncentrales sluiten roept volgens de werkgevers