Verbouwen woning energie

De energiezuinigheid van een woning? Het is vaak paperassen bij elkaar zoeken. Maar dat zou binnenkort tot het verleden moeten behoren. Vanaf het voorjaar 2018 krijgt elke woning immers een Woningpas. Een digitaal paspoort met alle attesten en data waarover de overheid beschikt.

 

Een zoektocht naar de juiste papieren

 

Wie een woning bouwt of verbouwt moet vaak op zoek naar heel wat documenten en er vaak nog meer invullen. Dit zou in de nabije toekomst tot het verleden moeten behoren. De Vlaamse regering wil namelijk alle documenten waarover ze zelf beschikt bundelen in een digitale woningpas. In de eerste instantie zullen enkel eigenaars en bevoegde instanties de pas kunnen inkijken, maar later wordt dit verder opengesteld voor kopers, huurders, energiedeskundigen,…

 

Hervorming EPC

 

Eén van de onderdelen van deze Woningpas is het Energieprestatiecertificaat (EPC). Dit document krijgt tegen 2019 ook een stevige opfrisbeurt. In dit document – dat de energiezuinigheid van je woning aangeeft – komt heel wat meer info te staan.

 

In het nieuwe EPC komen richtlijnen hoe je het best je woning renoveert, wat de geschatte kostprijs is en welke impact dit heeft op de energie-efficiënte. Je ziet dan ook gelijk welk label (A-F) je kan bereiken. Het EPC+ moet mensen ertoe aanzetten sneller hun huis of appartement energie-efficiënter te maken. Je kan er alvast stevig mee besparen op je energierekening.

 

Renovatiepact 2050

 

Bovenstaande beslissingen passen in het renovatiepact 2050. Dit met als overkoepelende doelstelling dat woningen beter gerenoveerd en energiezuiniger te worden.

 

Bespaar onmiddellijk op je energierekening

 

Natuurlijk helpt renoveren en innoveren bij het bekomen van een energiezuinige woning. Wil je echter onmiddellijk minder uitgeven aan je energie, begin dan al met de tarieven te vergelijken op Tariefchecker. Zo merk je onmiddellijk welke energieleverancier het voordeligste is. Overstappen is super simpel want dat regel Tariefchecker voor je. Niet toe aan renoveren, bespaar dan alvast honderden euro’s per jaar door je energietarieven te vergelijken.