Energie regulatie 2016

We horen jullie al denken? Regulatoire saldi? We geven het toe, dit begrip verdient wel wat meer duiding.

Wat zijn regulatoire saldi?

Jaarlijks worden de distributienettarieven voor elektriciteits- en aardgasleveranciers zo nauwkeurig mogelijk berekend, maar een exacte inschatting is zelden tot nooit mogelijk. Zo ontstaan regulatoire saldi. Het zijn tekorten of overschotten die ontstaan gedurende het boekjaar door de verschillen tussen de werkelijke en de vooraf gebudgetteerde kosten en opbrengsten.

Het VREG berekende deze saldi voor 2016, aangezien deze kosten ook aan de consumenten verrekend zullen worden. De volgende 2 vormen van regulatoire saldi zijn toegelaten:

  • Het regulatoir saldo per distributienetbeheerder m.b.t. zijn exogene kosten: het verschil tussen de werkelijke exogene kosten van de distributienetbeheerder en de dekking ervan met de opbrengsten uit de distributienettarieven.
  • Het regulatoir saldo per distributienetbeheerder m.b.t. volumeverschillen: het verschil tussen de werkelijke opbrengsten en de vooraf gebudgetteerde ontvangsten voor de dekking van de endogene kosten van de distributienetbeheerder.

Wat zijn exogene kosten?

Exogene kosten, zijn kosten waarop de distributienetbeheerders eigenlijk geen invloed hebben. Denk bijvoorbeeld aan het opkopen van steuncertificaten. Endogene kosten, zijn kosten die wel in direct verband staan met het netbeheer en waar de beheerder dus invloed op heeft.

Over de hele lijn tekorten

Zowel bij elektriciteitsnet- als aardgasdistributiebeheerders zien we tekorten over 2016. Voor de volumeverschillen bij elektriciteit loopt dit op tot 28.607.266,33 euro, terwijl de exogene kosten een tekort vertonen van 13.551.048,70 euro. Voor aardgas is er een tekort m.b.t. volumeverschillen van 1.522.484,20 euro en een tekort m.b.t. exogene kosten van 1.646.854,33 euro.

Globaal gezien over het ganse jaar betekent dit een tekort van 2% op elektriciteit en 1% voor aardgas.

Impact nog onbekend

Wat de impact van deze tekorten op de energieprijzen gaat zijn kan nu nog niet ingeschat worden. Maar de kans bestaat dat de prijs die je voor je energie moet betalen nog omhoog gaat.

Speel op zeker

Wil je zeker zijn dat je tarief niet stijgt maar daalt? Vergelijk vandaag dan nog je energietarieven op Tariefchecker. Door te vergelijken kun je tot honderden euro’s besparen. Ongeacht de invloed van de distributienettarieven!