Consumentenakkoord energie - Johan van de Lanotte - Melchior Wathelet - Sophie Duttordoir

Minister van consumentenzaken Van de Lanotte en minister van Energie Wathelet dwingen energieleveranciers tot ondertekening van het consumentenakkoord Energie om u en mij te beschermen…

Kan je nu slapen op je beide oren?

Wel, ik heb daar zo mijn twijfels bij…

“De geesten over deze zaken zijn de laatste jaren enorm veranderd.” luidt het bij Johan van de Lanotte, minister van Consumentenzaken. Hij kwam samen met Melchior Wathelet na maanden overleg tot een akkoord met de energieleveranciers. De doelstelling is de marktwerking niet te laten stilvallen. De concurrentiestrijd betekent namelijk lagere prijzen en dat is uiteraard een goede zaak voor iedereen!

De rode draad blijft dat jij als consument wakker moet blijven om van de gunstige tarieven en promo’s te kunnen genieten. En dat verandert niet met dit akkoord. Hieronder vind je eerst een oplijsting van de belangrijkste punten uit dat akkoord, en wat dat concreet voor jou betekent.

De energieleveranciers zullen volgens het consumentenakkoord voortaan:

 1. jaarlijks communiceren over het goedkoopste equivalente tarief.
 2. een eigen simulator hebben die zijn prijzen onderling vergelijkt.
 3. verwijzen naar de vergelijkers van de regulatoren voor de vergelijking met de concurrentie.
 4. geen prijzen verhogen onder stilzwijgende verlenging en de afrekeningsfactuur uitsluitbaar maken uit de domiciliëring.
 5. terugbetalingen aan klanten snel uitvoeren, of er moeten intresten op betaald worden.
 6. Reeds uitgekeerde kortingen niet teruggevorderen bij verbreking van het leveringscontract.

Deze 6 afspraken werden ondertekend door alle grote(re) energieleveranciers. Dat klinkt allemaal zeer goed, maar ben je nu verlost van al je zorgen?

Wat betekenen die afspraken voor jou?

 1. Je krijgt enkel prijzen te zien van equivalente producten: als je dus een variabel tarief hebt word je niet geïnformeerd over de huidige vaste prijzen. Bovendien moet je de nieuwe tarieven aanvragen, die krijg je niet automatisch.
 2. Onderlinge vergelijking van de tarieven van een leverancier vertelt je niets over hoe ze te vergelijken met de concurrentie.
 3. Daarvoor wordt verwezen naar de simulatoren van de regulatoren, maar geen enkele daarvan rekent commerciële kortingen mee. Die zijn vandaag het belangrijkste verschil tussen leveranciers: Essent gaf bijvoorbeeld in de maand oktober 2013 300 € korting aan gezinnen die klant worden voor gas en elektriciteit! En die kortingen worden niet meegerekend door de regulatoren…
 4. Verhoogde tarieven moeten meegedeeld worden, maar wie kan die tarieven omrekenen naar een totale jaarkost om te kunnen vergelijken zonder gebruik te maken van de simulatoren? En in welke simulator kan je de parameters van een tariefkaart invullen?
 5. Het terugkrijgen van intresten is leuk, maar stelt niet veel voor: 100€ x 2% intrest x 1/12 jaar = 0,17 € per maand… Daar koop je na 10 maanden 1 brood mee…
 6. Goed de voorwaarden lezen van de kortingen is dus de boodschap! Daarvoor kan je terecht op deze en andere vergelijkers

Feit is dat door de nieuwe maatregelen meer transparantie zal ontstaan over het tarief dat je vandaag hebt bij jouw energieleverancier ten opzichte van de andere tarieven die de leverancier hanteert. Dat is al een eerste stap, maar vooral de onderlinge verschillen en de promo’s blijven cruciaal.

Vergelijken blijft dus de boodschap!

Benieuwd van welke promo’s je vandaag kan genieten door van leverancier te veranderen? Start jouw vergelijking hier