Windmolens groene energie Duitsland China

Elektriciteit uit China fictie? Veel sneller dan men voor mogelijk houdt, zou dit wel eens het geval kunnen zijn. Europa bekijkt momenteel immers de mogelijkheden om duurzame energie uit China te importeren, de wereld op zijn kop?

 

Uit een studie van het Joint Research Centre (JRC) blijkt dat momenteel wordt bekeken hoe het Chinese en Europese net aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Europa zou zo in de toekomst beroep moeten kunnen doen op het enorme Chinese potentieel aan duurzame energie.

 

Chinezen nemen het initiatief

 

Het onderzoek gebeurt op initiatief van de Chinezen. Het kadert in het Belt and Road Initiative van de Chinese overheid. Daar houdt  men immers rekening met een enorme industriële overcapaciteit in de toekomst, die zo een weg zou kunnen vinden naar Europa. De investering die ermee gepaard zou gaan? De ramingen lopen van 15 miljard tot 28 miljard euro.

 

Vast staat dat heel wat Centraal-Aziatische landen een enorme hoeveelheid duurzame energie kunnen produceren. Zonnepanelen, windturbines en waterkrachtcentrales, ze kunnen er stuk voor stuk worden uitgebouwd. In de toekomst kunnen deze regio’s zich dan ook ontpoppen tot stevige energieleveranciers, volgens de nieuwssite Euractiv.

 

De reden waarom Europa de mogelijkheid bekijkt? Dit zou één van de oplossing kunnen zijn om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Aangezien de Chinezen eerder al hebben aangegeven open te staan voor voorstellen, lijkt een samenwerking zeker geen utopie. Om het project te doen slagen is wel een verbinding tussen de 5.000 en 8.000 kilometer nodig. Momenteel worden er een aantal mogelijke trajecten bekeken, die stuk voor stuk over voor- en nadelen beschikken.

 

Behoren piekperiodes tot de verleden tijd?

 

Een bijkomend voordeel dat wordt aangestipt? Het traject loopt over meerdere tijdzones. Piekperiodes vallen dus niet tegelijkertijd, waardoor overcapaciteit kan worden gekanaliseerd. Verspilling van energie wordt zo grotendeels tegengegaan. Of dit een invloed gaat hebben op de prijs van energie? Dat is nog niet duidelijk… 

 

Tot op heden lijken alle partijen bijzonder positief tegenover het hele verhaal te staan. Sectororganisatie SolarPower Europe reageert positief, maar stipt wel aan dat er eerst op Europees niveau een markt moet worden gecreëerd waar hernieuwbare energie maximaal tot zijn recht komt. Lokale projecten verdienen daarbij de voorkeur. Dat hier het laatste woord nog niet over is gezegd, staat wel vast. 

 

 

Bron: Newsmonkey