Kerncentrales energiebeleid

Binnenkort kan ook de burger zijn mening laten horen over energie. Tenminste als het van Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein afhangt. Hij vindt het belangrijk dat de burger een stem krijgt in het energiebeleid en ook zijn mening kwijt kan over kernenergie.

 

Geef jouw mening en stuur het energiepact

 

Voor de onderhandelingen beginnen over het Energiepact, wil Tommelein de burgers horen. Dit Energiepact moet ervoor zorgen dat de sector duidelijkheid krijgt over het energiebeleid van de komende jaren en daarbij wordt de inspraak van de burgers belangrijk geacht. Dit Energiepact is belangrijk omdat de energiesector zich hierop baseert om investeringen te doen.

 

Online enquête

 

Nadat eerder de energiesector en milieuorganisaties werden gehoord, wil de minister nu dus zijn oor te luisteren leggen bij de burger. Hij gelooft dat een energie-omwenteling enkel kan slagen als de burgers er ook mee de schouders onder zetten. Je mening laten horen gaat kunnen gebeuren via een speciaal daarvoor bestemde website, waar een enquête kan ingevuld worden. Daarin zullen vragen staan over de energieproductie, de energiemarkt en het beleid. De vragen zijn bewust eenvoudig en concreet gehouden. Verwacht je dus aan duidelijke stellingen over kernenergie, fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie.

 

Een belangrijke vraag is deze naar kernenergie. Zo kan de burger mee beslissen of er verder geïnvesteerd wordt in kernenergie of deze energie effectief verdwijnt. Uiteraard blijft het maar bij informeren en hakken de vier bevoegde ministers achteraf de knopen door.

 

Goedkope energie is belangrijk

 

Aanvullend aan het horen van de burgers is er ook nog een studie van netbeheerder Elia op komst. De regering wil immers zoveel mogelijk input om vervolgens met een gedragen plan op de proppen te komen. Wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat en kijken ernaar uit om deel te nemen. Dat voor ons bij Tariefchecker betaalbare energie centraal staat is alvast evident.