De VREG publiceerde onlangs het Brandstofmixrapport van 2016. Daarin gaat het op zoek gaat waar en hoe de elektriciteit die Vlamingen verbruikten in 2016, geproduceerd werd. Ze kijken daarbij naar de gebruikte technologiën en besteden extra aandacht aan de herkomst van de groene stroom. Hieronder volgt de essentie samengevat.

 

Bronnen geleverde elektriciteit in Vlaanderen in 2016

 

Van oudsher is België sterk afhankelijk van nucleaire energie. In 2015 daalde het nucleair aandeel naar 37% omwille van de vele problemen die onze centrales kenden, maar in 2016 was het opnieuw goed voor 47% van de productie, ondanks nieuwe problemen. Hernieuwbare energie komt op de tweede plaats met 31%. Fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool wekken ongeveer een vijfde op van onze stroom.

 

Diagram: opwekking elektriciteit Vlaanderen 2016

 

 

31% groene stroom in Vlaanderen?!

 

Wel, neen. Eerder 8%. Om dat te begrijpen, moeten we eerst een woordje uitleg geven bij wat we verstaan onder ‘groene stroom’.

 

In Europa wordt gewerkt met het concept ‘Garantie van Oorsprong’, kortweg GvO. Dit is bij wijze van spreken een bladje papier dat elke groen opgewekte Megawattuur (MWh) meekrijgt wanneer hij opgewekt wordt. Deze kunnen vrij verhandeld worden binnen de deelnemende Europese landen. Als een leverancier voor een MWh een GvO kan voorleggen (aan de regulator), mag hij die groen noemen. De voorgelegde GvO mag dus afkomstig zijn uit het binnen- of het buitenland en mag van alle beschikbare hernieuwbare energiebronnen zijn.

 

Als we kijken vanwaar de in Vlaanderen voorgelegde GvO’s vandaan komen, blijkt dat slechts 27% daarvan effectief in Vlaanderen werd geproduceerd. 31% hernieuwbare energie in Vlaanderen x 27% uit Vlaamse bronnen = effectief 8,4% echt Vlaamse groene stroom.

 

Diagram: herkomst GvO’s voor in Vlaanderen geleverde groene stroom (2016)

 

 

Garanties van Oorsprong versus ‘groene stroom’

 

De grootste leverancier van GvO’s in België zijn al jaar en dag Scandinavische waterkrachtcentrales. Waarom? Omdat het een leverancier minder dan een Euro kost om de afname van een gemiddeld verbruikend gezin groen te kleuren met Scandinavische GvO’s. Daarom is het perfect mogelijk dat een leverancier jou groene stroom levert, zonder zelf ook maar 1 MWh in België op een hernieuwbare manier te produceren. Greenpeace heeft deze scheefgetrokken situatie willen aankaarten en publiceert sinds 2012 haar Groenscore, die als filter beschikbaar is op de vergelijker.

 

Het tegenargument is dat elke GvO maar een keer verkocht kan worden en dat elektriciteit zich niet laat binden door landsgrenzen. Ergens in Europa werd dus wel degelijk een MWh op een groene manier geproduceerd. Of we daarmee hier in België het milieu vooruithelpen laat ik even in het midden.

 

Als we het willen hebben over hoe ondersteuning van hernieuwbare energie in Vlaanderen effectief te werk gaat, moeten we het hebben over GroenStroomCertificaten (GSC). Maar dat is weer een ander verhaal, nietwaar Mevrouw Turtelboom?

 

Hoe wordt de groene stroom in Vlaanderen opgewekt?

 

We weten ondertussen dat driekwart van de ‘groene’ stroom die geleverd werd in Vlaanderen uit het buitenland afkomstig is. De technologiën die daarvoor gebruikt werden zijn voornamelijk waterkracht (want de goedkoopste) en wind. Biomassa doet met 13% enigzins mee maar zon is met slechts 1% eerder marginaal te noemen.

 

Diagram: gebruikte technologiën voor in Vlaanderen ingediende GvO’s (2016)

 

 

Dat het beeld er in Vlaanderen anders uitziet mag duidelijk zijn. Vooreerst, waterkracht (de Watervallen van Coo) stellen niets voor. Wind en biomassa nemen elk ongeveer een derde voor hun rekening. Ook in Vlaanderen is de effectieve productie uit zon slechts marginaal ten opzichte van de andere technologiën, ondanks de zware subsidies die ervoor gegeven werden.

 

Diagram: verdeling technologie in Vlaanderen opgewekte groene stroom (2016)

 

 

 

Evolutie ten opzichte van 2015

 

In 2016 werd afgerond 42,5 GWh (1 Gigawattuur (GWh) = +/- 300.000 gezinnen) aan stroom geleverd in Vlaanderen, ongeveer 1% minder dan in 2015 (rapport voor België). Daar staat tegenover dat er meer groene stroom werd opgewekt in Vlaanderen, waardoor het totale aandeel nu op 31% komt te staan, ondanks dat België er in zijn geheel op achteruit is gegaan. De afname van 8,3% was voornamelijk te wijten aan wind, die voornamelijk in Wallonië en op zee staat. De hoeveelheid hernieuwbaar opgewekte energie in Vlaanderen pluste met net geen 7%.

 

Conclusie brandstofmixrapport Vlaanderen 2016

 

Kort samengevat stellen we vast dat:

 

  1. Nucleaire energie opnieuw super belangrijk is
  2. 4x meer groene stroom verkocht wordt dan er geproduceerd wordt

 

Vooral dat laatste puntje doet mijn wenkbrauwen fronsen. Wil je het milieu vooruithelpen door voor groene energie te kiezen, kijk dan naar tarieven met Belgische GvO’s en kijk naar de Greenpeace groenscore. Beide parameters zijn als filters te vinden op onze vergelijker.

 

 

 

Eentje om het af te leren

 

Bij het doornemen van het Brandstofmixrapport viel ons de volgende tabel hard op.

 

Bron: Brandstofmixrapport 2016 VREG

 

Deze suggereert dat er tot 2012 aanzienlijk meer groene stroom werd geleverd in Vlaanderen dan nu het geval is. Daar is uiteraard een zeer goede reden voor. Welke dat is, vind je in dit artikeltje terug.

 

 

 

Bron: Brandstofmixrapport VREG 2016 Vlaanderen