Volgens Andries Gryffroy, Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator bij de N-VA, werd er 75 miljoen euro teveel aan energiebijdrage geïnd. In de media stelde hij dat dit bedrag onverwijld dient terugbetaald te worden aan de consument, in dit geval de bevolking.

Verschillende berekeningswijze

Volgens Gryffroy werd de bevolking jarenlang een rad voor de ogen gedraaid en werd er maar liefst 75 miljoen euro teveel aangerekend. Elektriciteitsverbruikers betalen namelijk een federale bijdrage berekent op het verbruikt aantal kWh, maar de overheid zou jarenlang een verkeerde berekening gehanteerd hebben. De inning gebeurt door de distributienetbeheerders die de bedragen innen via de elektriciteitsfactuur. en storten ze vervolgens door aan Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet.

Het grote probleem zat in het feit dat de distributienetbeheerders en Elia de bedragen op een verschillende manier berekenen. Terwijl Elia de federale bijdrage die de distributienetbeheerders moeten betalen berekent op basis van de elektriciteit die ook effectief door zijn distributienet naar de distributienetbeheerders stroomt, hanteren de  distributienetbeheerders echter een berekening gebaseerd op het totale elektriciteitsverbruik. Een deel daarvan loopt echter niet via het Elia-net.  De stroom die windmolens en warmtekrachtkoppelingsinstallaties produceren, wordt bijvoorbeeld rechtstreeks in het net van de distributienetbeheerders geïnjecteerd. Dit zorgt uiteraard voor een verschil in de afrekening.

Brussel en Wallonië betaalden al terug

Dit gebeurde niet enkel in Vlaanderen, maar ook in Brussel en Wallonië. Daar zijn echter de teveel ontvangen euro’s al teruggestort aan de consument.  Vlaanderen was voorzichtiger, omdat zowel de federale energieregulator, de regionale energieregulatoren als de distributienetbeheerders maar niet tot een akkoord kwamen over hoe het teveel geïnde bedrag zou worden teruggestort. Pijnlijk!

“Er ligt nu een voorstel op tafel om bij de berekening van de federale bijdrage voor elektriciteit voortaan ook rekening te houden met de geïnjecteerde stroom van hernieuwbare energie op het distributienet. Maar dat is geen oplossing voor de 75 miljoen euro die door de Vlaamse distributienetbeheerders werd opgepot. Dat bedrag moet zo snel mogelijk worden teruggestort aan de consument”, benadrukt Gryffroy, de energiespecialist van de N-VA.

Recent maande hij de VREG, bevoegd minister Tommelein en de distributienetbeheerders om over bovenstaande onverwijld rond tafel te zitten. Wij zijn alvast benieuwd!

Correct vergelijken

Waar je alvast correct kan vergelijken en zodoende kan besparen op je energiefactuur is op Tariefchecker. Hier vergelijk je heel wat energieleveranciers en kies je er de goedkoopste uit. Besparingen van honderden euro’s per jaar zijn mogelijk!

Bron: Nieuwsbrief Adries Gryffroy / De Tijd