U bent hier

Hoe kan ik mijn energieverbruik kennen?

Hoe kan ik mijn energieverbruik kennen?

De grootte-orde van je verbruik kennen is niet onbelangrijk om de goedkoopste energieleverancier te bepalen. Exact moet het niet gekend zijn omdat je toch nooit exact evenveel verbruikt, maar het verbruik waarmee de simulatie berekend wordt is best minstens ongeveer gelijk aan de realiteit. Daarna zijn het vooral de onderlinge verschillen die van belang zijn, meer dan de exacte uitkomst van de simulatie zelf.

Concreet: gezinnen met een klein verbruik moeten vooral kiezen voor leveranciers met een lage vaste vergoeding. Gezinnen die veel verbruiken kiezen best vooral een zo laag mogelijke energieprijs. Als je een tweevoudige meter hebt speelt ook de verdeling tussen dag- en nachtverbruik een rol in de simulatie. Als je ongeveer het juiste verbruik ingeeft in de vergelijker zal de simulatie automatisch uitwijzen welke leverancier goed is voor jou, en welke niet.

Verschillende methodes om je energieverbruik te kennen

Veruit de eenvoudigste is er een afrekening bijnemen.

Je verbruik staat verschillende keren vermeld op je afrekening (niet op je voorschotfactuur) en wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh).

Bovenaan je afrekening staan je meterstanden en energieverbruik vermeld

Dat is de meterstand op de voorlaatste meting, en de meterstand op de laatste meting. Het verschil tussen beide is je verbruik over de gemeten periode. Doorgaans is dat een periode van ongeveer 1 jaar. 

energieverbruik op afrekeningsfactuur

Het kan zijn dat de gemeten periode niet overeenkomt met 1 jaar. Bijvoorbeeld omdat je recent verhuisd of van energieleverancier veranderd bent en je meterstanden hebt doorgegeven. Je kan met een regeltje van 3 je verbruik dan schatten naar 1 jaar, of de calculator van de VREG gebruiken die op basis van verbruik over een gemeten periode een referentieverbruik van 1 jaar berekend. Zoals eerder aangehaald mag je verbruik best een schatting zijn, zolang je er geen 50% naastzit beïnvloedt dat de conclusie weinig van de simulatie.

Achteraan je afrekening staat de historiek van je verbruik

Vaak staat die daar als waarde in een tabel en als balkje in een grafiek. Zo kun je niet alleen de historiek opvolgen als je al meerdere jaren bij dezelfde energieleverancier bent, maar krijg je ook de som van de metingen over een kalenderjaar. Soms is het dan beter van het laatste volledige jaar te nemen, in plaats van het huidige halve jaar.

Voorbeeld: stel dat je half 2014 voor het laatste werd uitgemeten. Je historiek zal dan voor 2014 slechts een half jaar verbruik bevatten (blauwe pijl hieronder), maar wel een gans jaar voor 2013 omdat die ook de vorige meting meeneemt (rode pijl).

schatting energieverbruik historiek afrekening

In je detailberekening heb je soms ook de details van je verbruik

Bij de detailberekening wordt aan de hand van een profiel (de zogenaamde SLP-curve) je verbruik over de meetperiode herverdeeld naar de onderliggende meetperiodes. Bijvoorbeeld, als je een variabel tarief hebt dat per kwartaal veranderd, moet de leverancier berekenen hoeveel je verbruikt hebt tijdens het betreffende kwartaal. Hij doet dat aan de hand van de SLP-curve. Hetzelfde geldt bij de verdeling van je verbruik voor of na de verandering van bijvoorbeeld netkosten of taxen.

Weinig leveranciers geven die details mee, en vaak is deze informatie van relatief weinig betekenig voor jou.

Meterstanden zelf uitlezen

Heb je geen recente afrekening maar wil je toch een accurate schatting, dan kan je zelf ook je meterstanden uitlezen en je verbruik schatten. Je vorige meterstand staat namelijk vermeld op je afrekening, en zo kan je gemakkelijk het verschil tussen beide berekenen.

vb:

  • meterstand op 15/06/2013 = 4.836,2 kWh
  • meterstand op 20/06/2014 = 7.361,8 kWh
  • verbruik op +/- 1 jaar = 2.525,6 kWh

OPGELET: bij elektriciteit kun je de meterstanden gewoon van elkaar aftrekken en dan heb je je verbruik in kWh. Bij gas wordt dat gemeten in m³ (kubieke meters) en moet het verschil nog omgezet worden naar de juiste eenheid. Dat doe je door het verschil van meterstanden te vermenigvuldigen met 10 (1.000 m³ = 10.000 kWh). Nog exacter is op je laatste afrekening je 'Calorische bovenwaarde' (CBW) opzoeken en die gebruiken in plaats van 10. De CBW bedraagt tussen 9 en 11 naargeland waar je woont, welke type gas je krijgt (H-Cal of L-Cal) en de temperatuur.

Energieverbruik schatten met de EPC-waarde

De EPC-waarde (Energie Performantie Certificaat) geeft in theorie een indicatie van het benodigd verbruik per m² van je woning.

EPC energieverbruik vergelijken van verschillende woningen

Echter, die berekening is louter theoretisch en durft nogal eens afwijken van de realiteit. Bovendien rekent die een waarde uit die zowel het gas als elektriciteitsverbruik bevat, dus zinvol is dat niet om onze soort van simulaties op uit te voeren. Wel is het relevant om verschillende woningen met elkaar te vergelijken.

Vergelijk het hiermee: als je een nieuwe auto wil kopen kun je het normverbruik van verschillende modellen met elkaar vergelijken om een idee te krijgen welke auto meer of minder zuinig is, maar als je je budget wilt uitrekenen om naar het zuiden van Frankrijk te rijden kijk je naar je gemiddeld verbruik op je boordcomputer en niet naar het normverbruik volgens de catalogus.

Referentiewaarden voor het gas- en elektriciteitsverbruik van een gezin

Een typisch elektriciteitsverbruik voor een gezin is tussen 1.500 kWh (klein gezin) tot 8.000 kWh.

In geval van elektriciteit bestaan er 2 verschillende soorten meters: enkelvoudig of dubbelvoudig. Als er op je factuur sprake is van 'nacht' of 'dal' heb je een dubbelvoudige meter, anders heb je een enkelvoudige.

Een typisch gasverbruik voor een gezin dat ook op aardgas verwarmd is tussen 7.500 kWh en 35.000 kWh.

Geen afrekening bij de hand, of vind je het verbruik niet? Geen probleem, dan kan je gewoon met de gemiddelde verbruiken werken. Die worden automatisch ingevuld in de vergelijker.

 

Klaar om aan jouw vergelijking te beginnen? Succes!

 

Categorieën

Zoeken op kernwoorden

Zoekveld

Bespaar honderden euro’s

Start jouw Vergelijking

Schrijf voor Tariefchecker

Wil je een blog post te schrijven om uw ideeën te delen op een energie-gerelateerde onderwerp om iets dat onze lezers wellicht interesseren presenteren? Stuur ons uw idee en de volgende post kan van jou zijn!

MEEST POPULAIRE ARTIKELS

  • Momenteel staan de groothandelsprijzen voor elektriciteit zeer gunstig. Doe er je voordeel mee!

  • ODV's wat zijn dat nu eigenlijk voor kosten en kun je deze kosten drukken? Jammer genoeg niet! 

  • Is de door jouw aangekochte energie wel groen? Wel, daar heb je volgens Greenpeace geen enkele zekerheid over. 

  • Door goed te isoleren kun je heel wat energie besparen in de winter. Met deze 5 tips pak je je isolatie alvast vakkundig aan. 


Start jouw vergelijking en
win 1 jaar gratis elektriciteit