Wedstrijd win 1 jaar gratis elektriciteit

Elke maand loten wij een winnend gezin uit de gezinnen die veranderen van energieleverancier via Tariefchecker.be of Veriftarif.be

Dit gezin zal het bedrag van haar eerstvolgende afrekeningsfactuur elektriciteit terugbetaald krijgen. Dit zal de afsluitingsfactuur zijn van de huidige leverancier op het ogenblik van de overstap.

De loting en de prijs is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  • het emailadres van de winnende familie moet geregistreerd zijn op de website www.tariefchecker.be of www.veriftarif.be
  • het winnende gezin moet via Tariefchecker/Veriftarif overgestapt zijn
  • het teruggestorte bedrag zal maximaal 500 euro inclusief BTW bedragen en is enkel van toepassing op de elektriciteitsfactuur, niet de aardgasfactuur.
  • het winnende gezin moet kunnen bewijzen dat de terug te betalen factuur wel degelijk de hare is. Dit kan bijvoorbeeld door de naam die op de factuur vermeld staat, of als het winnend gezin kan bewijzen gedomicilieerd te zijn op het adres van de geswitche aansluiting
  • er moeten minstens 100 deelnemende gezinnen zijn aan de loting. Als dit aantal op het einde van de maand niet wordt bereikt zullen de deelnemers toegevoegd worden aan de deelnemersgroep van de volgende maand, tot het minimale aantal bereikt is

Hebt u vragen of opmerkingen in verband met dit reglement, dan horen we dat graag via onze contactpagina.